Här är bästa ITP-valet

Här är bästa ITP-valet

Här är bästa ITP-valet

Publicerad 2010-10-14 08:31:02

Pension Rådgivningsföretaget Max Matthiessen har rankat vilka bolag som erbjuder de bästa alternativen inom tjänstepension ITP. Här är resultatet.

Valcentralen Collectums upphandling av nya fondförsäkringsalternativ inom ITP och ITPK innebar att nästan en kvarts miljon tjänstemän tvingades göra ett omval.

Omkring 60 procent gjorde ett aktivt val. Resten hamnade i icke-valsalternativet som innebär en traditionell försäkring hos Alecta.

Enligt Max Matthiessen var det dock få som valde de bästa alternativen. Enligt bolaget septemberranking är de bästa ITP/ITPK- alternativen en traditionell försäkring hos Skandia eller en fondförsäkring hos Nordea.

Få valde dock dessa alternativ. Bara 4 procent valde traditionell försäkring från Skandia medan 5 procent valde en fondförsäkring från Nordea.

Istället var AMF Fondförsäkring det populäraste aktiva valet (22 procent) följt av traditionell försäkring från Alecta (15 procent) och fondförsäkring från Handelsbanken (15 procent).

Max Matthiessens ranking av traditionell försäkring:

1.        Skandia Liv (Garantipension plus)

2.        Alecta (Optimal pension)

3.        AMF

4.        Länsförsäkringar Liv & Nordea Liv &Pension

Källa: Max Matthiessen september 2010. Rankingen inom traditionell försäkring baseras på en sammanlagt bedömning av bolagens återbäringsförmåga, produktutformning och finansiella stabilitet.

Max Matthiessens ranking av fondförsäkring försäkring:

1.        Nordea Liv & Pension

2.        SEB Trygg Liv

3.        Handelsbanken Liv

4.        AMF

5.        Danica Pension

Källa: Max Matthiessen september 2010. Rankingen inom fondförsäkring baseras på en sammanvägd bedömning av fondutbud, prestanda, fondurval och avgifter. Entrélösningarna analyseras separat och påverkar inte rankingen.