Fondchefen: Pensionsgruppen täljer stickor med yxa Foto: David Lagerlöf (Indecap) / Magnus Glans (Pensionsmyndigheten)

Indecaps vd Mats Lagerqvist.

Fondchefen: Pensionsgruppen täljer stickor med yxa

Publicerad 2018-01-18 06:30:00

Gästkrönika Premiepensionen ska än en gång reformeras. Förslagen som presenterades för några veckor sedan kommer sannolikt lösa de problem som framkommit. Men på samma sätt som att förbjuda vänstersväng i trafiken skulle minska antalet bilolyckor så kommer lösningen med sina alldeles egna problem, skriver Mats Lagerqvist, vd för Indecap, i en gästkrönika.

Varje år dör människor i trafiken. Om vi verkligen vill nå en nollversion finns det betydligt enklare metoder än de Trafikverket arbetar med. Några av de effektivaste regeländringarna torde vara att förbjuda alla män i trafiken, inga omkörningar och inga vänstersvängar. Genomför vi detta kommer dödstalen i trafiken att minska rejält.

Säkerhet är oerhört viktigt, men Trafikverket har vägt detta mot syftet med Sveriges vägnät och ansett att de mer drastiska åtgärderna, trots deras enkelhet och effektivitet, ändå inte bör genomföras.

Pensionsgruppen däremot tycks vara av en annan åsikt när det kommer till premiepensionen. Enkelhet och effektivitet kan ses som utmärkta ledstjärnor, särskilt då fokus ligger på helt andra områden inom pensionen.

Det är uppenbart att parterna har haft stor vånda för hur förslaget om höjd pensionsålder skulle mottas bland medborgarna. Inte minst tiden det tog för gruppen att bli färdiga med denna del av sitt arbete, samt cirkusen kring vem och vilka som skulle presentera uppgörelsen vittnar om detta. Det blir då lätt att när det väl kom till premiepensionen att bara läsa igenom Pensionsmyndighetens rapport och rösta ja, för vad kan gå fel om man bara följer ett punktprogram som utlovar en störtdykning i antalet skandaler?

Pensionsmyndigheten har på ett mycket bra sätt identifierat olika variabler som det är viktigt att man är observant på om man ska försöka stoppa oseriösa aktörer. De har dock slutat analysen där, vilket inte är förvånande med tanke på hur snabbt de var tvungna att komma fram till sina förslag. I sin iver att snabbt förbättra premiepensionssystemet har ett förslag om 30 punkter lagts fram. Förslag som, om de blir verkligenhet, sannolikt gör att de skandaler som framkom under förra året inte kommer upprepas.

Problemet är dock att det inte bara är de oseriösa aktörerna som stängs ute, utan nästan hälften av alla fondbolag med som finns med på Pensionsmyndighetens fondtorg kommer också drabbas. Även premiepensionens mångfald hotas då vissa populära fondkategorier såsom generationsfonder helt riskerar att försvinna.

När det gäller vårt trafiknät har politiker haft möjlighet att arbeta långsiktigt. Man har identifierat att unga män står för flertalet av olyckorna. En lösning skulle vara att förbjuda män i trafiken. Det är dock inte lösningen vi valt. Istället har vi idag åldersgräns, körkortskrav, hastighetsbegränsningar och lagar om rattfylleri. Absolut inte en lika enkel lösning, men de ringar in problemen mer effektivt.

Det kan onekligen ses som att jag talar i egen sak då jag påpekar att flertalet punkter inte känns helt genomarbetad. Jag representerar trots allt ett av de fondbolag som blir påverkat om förslaget i dess helhet blir verklighet. Men jag talar även i egen sak som sparare på Pensionsmyndighetens fondtorg, ett obligatoriskt sparande där tanken är att jag själv ska kunna fatta beslut som passar mina behov.

Att AP7:an med detta förslag kommer få en ännu mer dominerande ställning på pensionstorget råder ingen tvekan och AP7:an passar onekligen många människors behov. Men hur bra det statliga alternativet än är kommer den aldrig täcka allas behov hela tiden. För hur bra raksträckan än ser ut när du kör, kan det alltid finnas ett behov av att göra en vänstersväng.

Mats Lagerqvist, vd Indecap