En av tre vet inte vad tjänstepensionen innebär

En av tre vet inte vad tjänstepensionen innebär

Publicerad 2017-12-28 19:50:00

Tjänstepension Åtta av tio i åldrarna 25 till 65 år känner till om de har tjänstepension eller inte, men få vet vad den egentligen innebär. Var tredje anser att de har dålig kunskap om sin tjänstepension och vilken roll den spelar för deras totala pension. Det visar en ny undersökning från Fora.

De flesta svenskar omfattas av en tjänstepension och det vet de flesta, men osäkerheten kring dess betydelse är stor. Fler kvinnor är män är osäkra på tjänstepensionen, enligt undersökningen.

Män uppger i hög grad, 37 procent, att de har bra kunskap om tjänstepensionen, medan 39 procent av kvinnorna upp att de har dålig kunskap.

Ju äldre vi blir desto mer ökar kunskapen om tjänstepensionen. Personer i åldern 55 till 65 uppger i högre grad att de har bra kunskap, medan de som är mellan 25 och 34 år uppger att de har dålig kunskap .

– Att intresset för och kunskapen kring pension ökar med åldern är naturligt men det vore bra om också fler yngre engagerade sig i sin pension. Att tidigt skapa sig en uppfattning om sin pension och de val som står till buds är en bra investering för framtiden, säger Thomas Billberger.

– Mitt främsta tips för en bra framtida pension får ändå bli att jobba hos en arbetsgivare som har kollektivavtal, då kan man vara säker på att man får tjänstepension, säger Thomas Billberger.

Undersökningen genomfördes i september 2017 av Novus på uppdrag av Fora. 1 003 personer i åldrarna 25-65 besvarade frågorna. Undersökningen gjordes via webbintervjuer bland Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel.

Privata Affärer