Dålig affär att pensionsspara i räntefonder Foto: istockphoto

Dålig affär att pensionsspara i räntefonder

Publicerad 2018-03-13 06:57:00

Spara Den senaste statistiken från Fondbolagens förening visar att spararna den senaste tiden valt att minska risken genom att flytta pengar till räntefonder. Men för den sparar i en fondförsäkring kan det bli en riktigt dålig affär då avgifterna riskerar att äta upp avkastningen.

Enligt Fondbolagens förening satte spararna in 2,6 miljarder netto i penningmarknadsfonder (korta räntefonder) under februari. Tanken är att korta räntefonder ska fungera som en säker hamn som visserligen inte ger någon större avkastning men heller inte faller i värde. Även på pensionsjämförelsebolaget Pensiono har man märkt av att spararna söker lägre risk.

– Efterfrågan på lösningar med lägre risk har ökat kraftigt sen börshickan i början på året och vi har sett strömningar till räntefonder, säger Pensionos vd Mattias Fellenius.

Men om man till exempel pensionssparar i räntefonder via en fondförsäkring gäller det att se upp. I värsta fall kan nämligen avkastningen i praktiken bli negativ även om fonderna håller sig över nollstrecket.

Boven i dramat är avgifterna – inte minst om du sparar i en lite äldre försäkring. Enligt pensionsjämförelsesajten Pensionos beräkningar är avgiften på privat pensionssparande inom ramen för fondförsäkring i snitt 0,96 procent. Det innebär i praktiken att avkastningen måste vara minst 0,96 procent för att inte avgifterna ska äta upp allt.

Med tanke på att utvecklingen för korta räntefonder (SEK) hittills i år är -0,04 procent så är det en synnerligen dålig affär att spara i räntefonder när avgifterna är höga. Lösningen blir att undvika räntefonder helt alternativt flytta kapitalet till en fondförsäkring utan avgift.

– Att nyttja den lagstiftade flytträtten och flytta och samla ihop sina pensionsförsäkringar/fribrev är det enklaste sättet att garanterat höja sin pension. Att ta ut en försäkringsavgift på nästan 1 procent var kanske okej på 90-talet då vi hade höga räntor, idag är det för dyrt. Då är det bättre att flytta kapitalet till ett modernt bolag som inte tar ut några avgifter för fondförsäkringar, säger Pensionos vd Mattias Fellenius.

Men förutom att parkera pengarna i räntefonder finns det också andra sätt att minska risken i sitt sparande.

– Ett annat alternativ är att flytta kapitalet i din fondförsäkring till ett pensionsbolag med traditionell förvaltning där får du garanti på dina pengar, säger Mattias Fellenius.

En traditionell förvaltning innebär att pensionsbolaget tar hand om förvaltningen av dina pengar genom att placera dem i obligationer, fastigheter och aktier. Du som kund får en garanti på insatt belopp, en garantiränta samt vid en bra utveckling även en återbäringsränta.

– Flyttar du dina pengar till traditionell förvaltning blir dina pengar en del av ett kollektiv och därför är det viktigt att välja ett kollektiv som har starka finanser. Välj ett ömsesidigt kundägt bolag med hög solvens och konsolideringsgrad. Skandia gjorde en kraftig utdelning 2016 för att minska sin konsolidering och ligger idag på 111 procent. Det har inte Folksam gjort och har idag en konsolidering på 120 procent vilket innebär att Folksam idag är ett mycket stabilt bolag att flytta sina pengar till, säger Mattias Fellenius.

Samtidigt poängterar han att det gäller att undersöka villkoren noga innan flyttar sitt kapital till en fondförsäkring utan avgift eller till en traditionell försäkring.

– Om du flyttar över ett stort sparkapital till en traditionell försäkring är det inte säkert att garantin gäller för hela kapitalet. Reglerna varierar och det är viktigt att vara medveten om för- och nackdelarna med en flytt. Börja med att göra en sammanställning av dina försäkringar och se över vilka flyttvillkor du har. Det gäller oavsett om du funderar på att flytta till en billigare fondförsäkring eller en traditionell försäkring, säger Mattias Fellenius.

Av: Magnus Gustavsson, magnus.gustavsson@privataaffarer.se