Brummer kräver flytträtt Foto: Tomas Oneborg/Svd/Scanpix

Brummer kräver flytträtt

Publicerad 2013-01-07 12:31:00

Pension Mediokra, dyra och otidsenliga pensionsprodukter. I sådana blir kunderna fast på grund av bristande flytträtt, enligt Mats Langesjö, vd på Brummer Life.

I ett remissvar till Finansdepartementet i den pågående flytträttsutredningen pekar Brummer & Partners försäkringsbolag Brummer Life på flera negativa konsekvenser av att fri flytträtt av pensionssparande saknas.

Argumentet lyder att konsumenten hamnar i kläm när pensionsförvaltare saknar tydlig konkurrens och utvärdering. Det anses resultera i sämre kapitalförvaltningsresultat och minskad press på bolagen att utveckla sina produkter.

Det är en självklarhet att kunna byta försäkringsbolag eller bank – i princip alla tjänster som riktar sig till privatpersoner, påpekar Brummer Life. 

Enligt remissvaret skulle fri flytträtt möjliggöra bättre och mer relevanta val bland sparare.

”Som en följd av detta ökar konkurrensen med bättre pensionssparprodukter och mer relevanta avgifter som följd. Det betyder att också de försäkringstagare som inte flyttar blir vinnare på flytträtt.”

”Flyttkaoset” som flytträttsmotståndarna målar upp är överdrivet, enligt försäkringsbolaget. I praktiken har flyttrörelser visat sig vara relativt små och långsamma i den begränsade omfattning som redan finns i dag i Sverige liksom i andra länder.

Brummer Life vill samtidigt se skärpt tillsyn av rådgivare och förmedlare, med större krav på oberoende och öppenhet när det gäller exempelvis provision. För att undvika en provisionsdriven flyttkarusell föreslås också ett förbud mot massinloggningar – i likhet med vad som skett inom ramen för PPM – och en begränsning av antalet årliga flyttar. 

På grund av konsumentens kunskapsunderläge bedöms det också finnas anledning att undersöka möjligheten till ångerperiod vid flytt av en pensionsförsäkring. Dessutom anser Brummer Life att det finns skäl att överväga oberoende kvalitetssäkring och certifiering av produkter som erbjuds pensionssparare.

Joakim Petersson