Börsoron sänker återbäringsräntor Foto: istockphoto

Börsoron sänker återbäringsräntor

Publicerad 2016-01-29 13:20:00

Pension Både Länsförsäkringar och Skandia sänker återbäringsräntorna för traditionella försäkringarna. Orsaken är bland annat den senaste tidens börsoro.

Återbäringsräntan i Länsförsäkringars Nya Trad sänks från 10 till 6 procent före skatt och avgifter. Sänkningen är en anpassning till läget på de finansiella marknaderna, enligt Länsförsäkringar.

– Under 2015 fick vi en svagare utveckling på finansmarknaderna än den vi sett de senaste åren. Vi har också sett en fortsatt oro på världens börser under inledningen av 2016. Vår bedömning är att oron kommer att fortsätta ännu en tid. Mot bakgrund av det och för att säkerställa att Nya Trad ger god återbäring över tid väljer vi att sänka återbäringsräntan, säger Jörgen Svensson, vd Länsförsäkringar Liv.

Skandia sänker den ordinarie återbäringsräntan från nuvarande 5 procent till 4 procent.

– Med tanke på den osäkerhet som råder på den globala finansmarknaden justerar vi nu ner återbäringsräntan. Från att ha legat på mycket höga återbäringsnivåer ser vi nu en återgång till en mer normal nivå. 4 procent i återbäring är fortfarande ett konkurrenskraftigt erbjudande för ett sparande med garanti i ett läge med låga räntor, säger Frans Lindelöw, Skandias koncernchef i ett pressmeddelande.

Både Länsförsäkringar och Skandia genomför sänkningarna den 1 februari.