Avgifter mörkas av pensionsbranschen

Avgifterna mörkas av pensionsbranschen

Avgifter mörkas av pensionsbranschen

Publicerad 2011-03-22 12:54:38

Pension När pensionen kommer på tal pratar de flesta om avkastningen. Däremot uppmärksammas sällan priset på pensioner så som de borde, skriver Alectas pensionsekonom Eva Adolphson.

När pensionens storlek någon gång kommer på tal pratar de flesta om hur nöjda eller missnöjda de är med den avkastning de fått på sitt pensionssparande. Några få jämför också de avgifter olika pensionsaktörerna tar ut men ofta uppmärksammas inte priset på pensioner så som det borde.

Tyvärr fokuserar pensionsbolagen för mycket på avkastning i sin marknadsföring. Vissa pensionsaktörer kan också hävda att de tar mer betalt eftersom de har för avsikt att ge bättre värdeutveckling än konkurrenterna.

Det finns dock tyvärr inga garantier för att avkastningen blir högre givet samma risknivå. När det gäller framtida avkastning går det inte att träffsäkert säga något om utvecklingen på några års sikt. Den historiska avkastningen ger inte heller mycket vägledning. En hög avkastning de senaste åren behöver inte alls innebära hög avkastning nästkommande år.

Avgifter är viktiga för de är kända på förhand. Pensionskunder i allmänhet jämför dock inte priser så som de jämför priser på vanliga konsumentprodukter. Det tror jag beror på att pensionsbolag och olika mellanhänder tyvärr är på tok för duktiga på att ta betalt utan att pensionsspararna märker något.

Ett vanligt sätt att mörka det verkliga priset är att ta ut väldigt många olika avgifter. För en normalkund blir det stört omöjligt att begripa på vilket sätt de sammanlagda avgifterna gröper ur pensionskapitalet.

Inom pensionsområdet kan pensionsbolag ta ut en fast årsavgift för att kunden har pensionsförsäkringen. Denna avgift är ofta några hundra kronor per år. Dessutom tar nästan alla ut en årlig avgift på pensionskapitalet. Sparar man i fondförsäkring finns också en fondavgift som är en viss procent av fondandelarnas värde.

Dessutom förekommer avgifter på de inbetalningar som görs samt flyttavgifter. Har man en traditionell försäkring finns också kostnader för kapitalförvaltningen men någon sådan avgift redovisas inte.

Dessutom köper en del kunder så kallade fond-i-fondtjänster och dessa förvaltare ska också ha sin beskärda del av kakan – oftast i form av ytterligare en procentsats på fondkapitalet. Sammantaget kan avgifterna ibland bli mycket höga.

För att priset ska bli tydligt för pensionskonsumenterna är det hög tid att pensionsbranschen tvingas redovisa alla avgifter samlat i ett nyckeltal så att konsumenterna kan göra prisjämförelser.

Ett bra förslag från finansmarknadsminister Peter Norman går ut på att fondbolag ska bli tvungna att redovisa hur stor del av pengarna som avgiften äter upp på längre sikt. Förhoppningsvis kommer alltså något att hända som gör det möjligt för pensionskonsumenter att bli mer prismedvetna.

Men ytterligare en faktor som verkligen har betydelse för den framtida pensionens storlek pratas det inte alls om. Det borde det göra. Denna faktor är mycket viktig för storleken på den månadspension kunden får – speciellt i livslånga pensioner.

Vad det handlar om är att vissa bolag kan betala ut tusentals kronor mer i månadspension än andra bolag på grund av att man gör olika antaganden om kundernas genomsnittliga livslängd. Detta alltså vid lika stort uppsamlat pensionskapital.

Man gör alltså mycket olika bedömningar trots att kundunderlaget ofta är relativt lika. Ju kortare tid kunderna genomsnittligt förväntas leva desto högre blir den månatliga pensionen.

Problemet är att man inte upplyser om sina livslängdsantaganden. Det borde pensionsbolagen ha skyldighet att göra eftersom det är mycket viktig information för kunderna.

Dessutom finns stora skillnader i hur pensionen betalas ut. Vissa bolag betalar ut mer i början av pensionstiden när behovet av pension oftast är som störst. Andra bolag betalar ut mer i slutet av livet.

Innan en pensionsförsäkring tecknas är det därför viktigt att fråga det tilltänkta bolaget om dessa saker. Be att få alla avgifter samlade i ett nyckeltal. Kräv också besked om livslängdsantaganden och utbetalningsmodeller. Vill bolaget inte berätta vänd dig till ett annat!

EVA ADOLPHSON, pensionsekonom Alecta