Regeringen vill slopa pensionsavdrag Foto: Janerik Henriksson/TT

Regeringen vill slopa pensionsavdrag

Publicerad 2014-02-20 13:10:00

Pension Avdraget för privat pensionssparande sänks nästa år och slopas helt från och med 2016. Det förslaget kommer regeringen att lägga fram i vårbudgeten.

Förslaget om sänkt och slopat avdrag för privata pensionsförsäkringar som regeringen offentliggjorde i dag innebär att avdraget sänks från 1 000 till 200 kronor per månad nästa år. Från och med 2016 slopas det helt.

Det ökar skatteintäkterna med cirka 2,9 respektive 4,6 miljarder kronor för 2015 och 2016.

Med dagens skattesatser gynnas löntagare med högre inkomster. Personer med lägre inkomster gör det inte, vilket anförs som ett skäl till att slopa avdragsrätten.

Som en följd av jobbskatteavdragen betalar vanliga löntagare lägre skatt än pensionärer. Därmed beskattas utbetalningar från pensionsförsäkringar hårdare än lön. Undantaget är höginkomsttagare, som tjänar över brytpunkten för statlig skatt.

Trots det slopade avdraget menar finansminister Anders Borg att det både är "lämpligt och möjligt" att pensionsspara. På presskonferensen nämnde han ISK, investeringssparkontot, som ett bra alternativ.

Förslaget välkomnas av Monica Petersson, som är pensionsexpert på Pensionsmyndigheten.

– Jag tycker det känns rätt vettigt med tanke på att avdraget i dagsläget bara gynnar de med höga löner, säger hon till Privata Affärer.

– Man ska absolut spara på egen hand. Men nu kan det finnas incitament för branschen att ta fram saker som fungerar bättre, sparprodukter som även gynnar låginkomsttagare, fortsätter hon.

Mattias Munter, pensionsekonom på Skandia, håller med om det problematiska i att olika inkomstgrupper gynnas olika med nuvarande avdraget. Men han tycker det hade varit bättre att lösa det problemet istället för att slopa avdraget helt.

– Signalvärdet som Borg sänder är fel, säger han och fortsätter: 

– Man tar bort ett av få incitament till långsiktigt sparande och fortsätter att subventionera lån. På så sätt blir balansen mellan lån och sparande skev.

De som saknar pensionsrätt i sin anställning eller är företagare och har inkomst av aktiv näringsverksamhet får även i fortsättningen göra avdrag beräknat utifrån inkomstens storlek.

Christer Fälldin

Joakim Petersson