Värdeaktier och tillväxtaktier – olika men ändå lika Foto: istockphoto

Värdeaktier och tillväxtaktier – olika men ändå lika

Publicerad 2017-08-21 10:40:00

Krönika Är det så enkelt att man kan dela in börsen i värde- och tillväxtaktier? ODIN Fonders förvaltare Oddbjørn Dybvad tror snarare att det inre betyder mer än det yttre.

Mer om ODIN Global C:

Fonden placerar i företag över hela världen. Fondens långsiktiga mål är att ge högre avkastning än den globala aktiemarknaden. Fonden är aktivt förvaltad och följer en värdebaserad investeringsfilosofi. Avsikten är att placera i företag vars aktiekurs är lägre än vad förvaltaren anser är företagets verkliga värde.

Läs mer om fonden här.

Många skiljer mellan investerare som investerar i ”tillväxtaktier” och investerare som investerar i ”värdeaktier”. Den åtskillnaden är ett försök att förklara faktorer som bestämmer olika investerares aktieavkastning över tid.

Tillväxtaktier kännetecknas av en hög prissättning på existerande intjäning, i tro på att intjäningen ska växa snabbt, medan värdeaktier är mer det motsatta; egenkapitalet värderas lågt då få tror på tillväxt eller lönsamhet för bolaget.

Den indelningen kan verka konstig. Att investera i den ena typen av aktier fungerar under vissa perioder, medan den andra typen av aktier fungerar under andra. Att veta när du ska byta från den ena hästen till den andra är en i den närmaste omöjlig uppgift och avlägsnar dig från det som investeringar egentligen handlar om.

Jag har själv varit en ung och ivrig ”tillväxt” och ”värde”-forskare med det temat som huvudämne på Norges Handelshögskola. Lyckligtvis blev jag omvänd i tid till att i stället tro på värdeskapande som investeringskriterium.

För oss på ODIN är indelningen i ”tillväxt” och ”värde” inte speciellt intressant. Det finns väl ingen värdeinvesterare som inte vill investera i bolag som växer med god lönsamhet? Och vilken tillväxtinvesterare vill inte köpa billiga aktier?

Du kan hitta många studier som visar att billiga värdeaktier har gjort det bättre än marknaden över tid. Men du hittar också studier som visar att tillväxtaktier är att föredra. Det ena verkar fungera under en viss period – tills den inte gör det längre.

Traditionella värdeinvesterare köper billiga aktier som handlas under ”fundamentalt värde”. Värdet finns dessvärre inte antecknat någonstans och att fastställa värdet är behäftat med stor osäkerhet. Värdeinvesterare väljer därför att se på några enkla nyckeltal och köper aktier som är billiga mot bokfört värden och resultat.

Dessvärre har dessa billiga aktier ofta en varningstriangel. De är billiga på grund av att de har stora utmaningar antingen med marknadsposition eller med marknadsutsikter.

Risken traditionella värdeinvesterare tar är att bolagen de investerar i aldrig har förmågan att förbättras. Dåliga bolag blir sällan bra bolag. Då hjälper det inte om aktien är billig. I sådana värdefällor försvinner värdet i stället gradvis.

Värdeinvesterare hoppas på en omvärdering av aktien. Det sker först om bolaget förbättrar sin konkurrensposition eller sina marknadsutsikter. Med andra ord: bolaget måste växa lönsamt för att få en högre värdering. Värdeinvesterare vill ha en högre utdelning på aktien än den generella marknaden kan erbjuda. Frånvaron av tillväxtinvesteringar gör att utdelningen kan bli större.

Så kallade tillväxtinvesterare köper aktier som växer mer än den generella marknaden och där prissättningen ofta reflekterar en högre tillväxt. Risken för en tillväxtinvesterare är att bolaget slutar att växa eftersom prissättningen ofta reflekterar en fortsatt hög tillväxt. En tillväxtinvesterare önskar också naturligt nog att få köpa aktien under ”verkligt värde” – där uppskattningen av värdet baseras på långsiktiga kassaflöden. Utdelningen på aktien är oftast av mindre värde för tillväxtinvesteraren eftersom tillväxten kräver återinvestering av kassaflödet.

Tillväxtinvesteraren betalar gärna lite mer för en bättre marknadsposition och ljusare framtidsutsikter. Normalt är tillväxt positivt men tillväxt kan också förstöra värden om kapitalavkastningen inte är tillfredställande.

Ja tack – till både och

Varför skulle vi som investerare begränsa oss till ”tillväxt” eller ”värde”? På ODIN letar vi efter värdeskapande bolag, det vill säga bolag som förmår att växa med god lönsamhet.

Vi vill investera i bra affärsmodeller. Vi vill ha bolag som både kan växa lönsamt och skapa värde för oss och som har disciplin att betala en hög utdelning. Samtidigt vill vi betala så lite som möjligt för dem.

Målet är att hitta bolag som ger oss en bra balans mellan lönsam tillväxt och attraktiv prissättning. Sedan får det vara upp till andra att karaktärisera oss som ”tillväxt” eller ”värde”-investerare. Målet för oss är en bra avkastning till moderat risk.

Av: Oddbjørn Dybvad, förvaltare ODIN Global och ODIN Emerging Markets