Sverigeförvaltarens vinsthemtagning i kursraketen Foto: istockphoto

Sverigeförvaltarens vinsthemtagning i kursraketen

Publicerad 2017-10-12 12:49:00

Aktie September bjöd på en del ändringar i ODIN Sveriges portfölj. Bland annat sålde man helt av positionerna i SCA och Nolato.

Mer om ODIN Sverige:

Den aktivt förvaltade fonden investerar i svenska börsföretag, med fri fördelning mellan olika branscher och företag.

Läs mer om fonden här.

ODIN Sverige hade vid månadsskiftet levererat en avkastning på 13,1 procent sedan årsskiftet vilket är bättre än jämförelseindex. Under den gångna månaden gjorde förvaltaren Vegard Søraunet ett antal ändringar i portföljen.

– Under september sålde vi av hela vår position i SCA. Vi har i stället valt att investera i den andra konsumentinriktade delen av gamla SCA, nämligen Essity, berättar han.

Ett annat bolag som helt lämnat portföljen är polymerbolaget Nolato. Det är en aktie som varit med länge i ODIN Sverige och som stigit med närmare 400 procent sedan början av 2013. Detta samtidigt som resultatet fördubblats och omsättningen stigit med femtio procent. Men nu börjar aktien se dyr ut menar Søraunet.

– Från att ha värderats till 12-13 gånger resultatet så ligger dagens värdering på 24-25 gånger resultatet. Som vi ser det är det bara den stabilare och snabbt växande "medical"-delen av verksamheten som kan försvara den högre värderingen. Problemet är att delen endast utgör 40 procent av bolaget, säger Vegard Søraunet.

Han tog därför beslutet att avyttra hela innehavet under september.

– Även om bolaget är välskött och har en bra historik så väljer vi ändå att hämta hem vinsten och i stället leta efter investeringar med större uppsidepotential för våra kunder, avslutar Vegard Søraunet.

Av: ODIN Fonder