Här är fondförvaltarens svenska IT-favorit Foto: istockphoto

Här är fondförvaltarens svenska IT-favorit

Publicerad 2017-06-13 10:09:00

Aktie Addnode har goda förutsättningar för organisk tillväxt och de starka kassaflödena borgar för såväl fler förvärv som goda utdelningsnivåer. Det menar ODIN Sveriges förvaltare Vegard Søraunet som i maj gick in tungt i IT-bolaget.

Mer om ODIN Sverige:

Den aktivt förvaltade fonden investerar i svenska börsföretag, med fri fördelning mellan olika branscher och företag.

Läs mer om fonden här.

Det fortsätter att gå bra för ODIN Sverige som hittills i år stigit drygt 16 procent. Det är för övrigt ett antal procentenheter bättre än fondens jämförelseindex.

Under maj passade Vegard Søraunet på att göra en del ändringar i portföljen. Bland annat minskades innehaven i Cloetta, Lundbergs B och Oriflame. I stället ökade man i aktier som Addnode, Ahlsell och Lifco.

När det gäller Addnode så köpte ODIN Fonder hela 8,5 procent av aktierna i IT-bolaget under maj.

– Detta är ett bolag som vi har följt under en längre tid. Addnode ser goda möjligheter att köpa nischade IT-bolag till attraktiva priser. Vi vill gärna jämföra med andra bolag i vår portfölj, såsom Indutrade, Addtech och Beijer Alma, men här handlar det om en snabbt växande IT-sektor med digitaliseringen som underliggande långsiktig trend, säger Vegard Søraunet.

Han konstaterar också att Addnode historiskt sett varit försiktiga med att bygga upp dotterbolag via förvärv med en viss grad av integrering. Bolaget betalar cirka 5-7 gånger rörelseresultatet (EBIT) för förvärv.

– Fokus ligger på att öka exponeringen mot offentlig sektor i Norden och industri i Europa. Härär det programvaran som står i centrum. Det gillar vi med Addnode. Dessutom ser vi positivt på att andelen återkommande intäkter står för cirka halva försäljningen. Addnode har goda förutsättningar att växa organiskt och de starka kassaflödena borgar för såväl fler förvärv som goda utdelningsnivåer, säger Vegard Søraunet.

ODIN Sverige har också ökat innehavet i Ahlsell i samband med att huvudägaren CVC sålde en större post i bolaget.

– Kursen har sedan börsintroduktionen utvecklats väl i linje med att bolaget redovisat starka siffror. Den nordiska byggaktiviteten utvecklas fortfarande starkt och nyproduktionen i Sverige låg under första kvartalet på 45 procent. Ahlsell har starka skalfördelar på den här marknaden och kan under sådana förutsättningar växa med hela 4–6 procent på organisk väg, säger Vegard Søraunet.

Av: ODIN Fonder