Förvaltaren: Därför ökar vi i brittiska mångsysslaren Foto: istockphoto

Förvaltaren: Därför ökar vi i brittiska mångsysslaren

Publicerad 2017-10-12 12:42:00

Aktie ODIN Globals förvaltare har tagit hem vinsten i 3M och satsat pengarna på ett brittiskt bolag med en synnerligen diversifierad verksamhet.

Mer om ODIN Global C:

Fonden placerar i företag över hela världen. Fondens långsiktiga mål är att ge högre avkastning än den globala aktiemarknaden. Fonden är aktivt förvaltad och följer en värdebaserad investeringsfilosofi. Avsikten är att placera i företag vars aktiekurs är lägre än vad förvaltaren anser är företagets verkliga värde.

Läs mer om fonden här.

Under september lyckades ODIN Global återigen slå sitt jämförelseindex med hjälp av en uppgång på 5,7 procent. Den gångna månaden innebar också en omstuvning i portföljen då man bland annat sålt av hela innehavet i det amerikanska konglomeratet 3M som står bakom varumärken som Post-it, Scotch Tape och Scotch-Brite.

– Vi har investerat i 3M sedan september 2011 med årlig avkastning på 17 procent. Vi har även fått en utdelning på i genomsnitt två procent om året. Underliggande vinstökning (EPS) under perioden uppgår till sju procent om året. Men aktien har i likhet med många andra kvalitetsaktier blivit dyrare, säger förvaltaren Oddbjørn Dybvad.

Pengarna från försäljningen av 3M-innehavet har använts till att öka i brittiska Diploma, ett bolag som Dybvad anser har bättre långsiktiga tillväxtmöjligheter till ungefär samma prislapp.

Precis som 3M är Diploma något av ett konglomerat bestående av tre ben: Life Science, Seal och Controls. Life Science-delen producerar medicinsk utrustning och material. Seals består av bolag som sysslar med tätningsprodukter typ packningar, filter och liknande. Bolagen i Controls-delen sysslar däremot med elektriska kopplingar och kontrollenheter.

– Vi har träffat ledningen för Diploma flera gånger och har fått ett mycket bra intryck av dem. Vi värdesätter bland annat bolagets opportunistiska inställning till kapitalanvändning. Diploma har ingen nettoskuld och använder sitt starka kassaflöde till inköp av relaterade företag. 3M använder däremot det mesta av sitt kassaflöde till att köpa tillbaka egna aktier, säger Oddbjørn Dybvad.

Att Diploma är ett relativ litet bolag är heller inte ett problem, menar Dybvad.

– Diplomas diversifierade affärsmodell gör att vi bedömer risken som låg, trots bolagets börsvärde på endast 1,7 miljarder dollar. Vi äger ett antal mindre företag i ODIN Global. Dessa utmärker sig över lag genom att ha bättre tillväxtutsikter än de övriga stora bolagen i fonden. Likviditeten i dessa aktier är mer tillräckligt för oss, säger han.

Av: ODIN Fonder