Bottenfiske i begravningsbyrån Foto: istockphoto

Bottenfiske i begravningsbyrån

Publicerad 2017-12-22 12:43:00

Aktie Brittiska kremerings- och begravningsbyrån Dignitys aktiekurs hamnade nyligen under press. Men då passade ODIN Europas förvaltare Håvard Opland på att öka innehavet i bolaget.

Mer om ODIN Europa C:

Fonden är aktivt förvaltad och följer en värdebaserad investeringsfilosofi. Avsikten är att placera i företag vars aktiekurs är lägre än vad förvaltaren anser är företagets verkliga värde. Investeringar i fonden baseras på en kvantitativ och kvalitativ analys.

Läs mer om fonden här.

Det var tidigare i år som ODIN Europa köpte en mycket liten post i brittiska Dignity. Bolaget är Storbritanniens näst största begravningsbyrå och är allra störst när det gäller kremeringstjänster.  Bakom investeringsbeslutet låg Dignitys stabila underliggande tillväxt och drift samt de goda utsikterna för värdeökande förvärv.

Nyligen redovisade också Dignity fina kvartalssiffror med fyra procents omsättningsökning (sex procent hittills i år). Rörelsemarginalen slutade på 33 procent. Men trots detta föll aktiekursen under november.

– Marknaden bekymrar sig för tilltagande konkurrens från webbaserade aktörer. Detta är ett reellt hot då flera aktörer på nätet vill göra kunderna mer prismedvetna, säger Håvard Opland.

Men begravningsbranschen har historiskt sett varit extremt prisokänslig. I stället är det andra faktorer som spelar in i valet av begravningsbyrå och då är Dignity väl positionerat.

– Vi tror fortsatt att närhet, rykte och kundrelationer är de viktigaste faktorerna. Här får Dignity mycket högt betyg, säger Håvard Opland.

Han menar att kursreaktionen i november inte står i relation till Dignitys grundläggande förutsättningar.

– Den långsiktiga demografiska trenden artar sig väl. Möjligheten att fortsätta med värdeökande uppköp av konkurrenter är uppenbar. Vi har därför valt att ta tillfället i akt att utöka positionen efter kursfallet, säger han.

Av: ODIN Fonder