Viktiga nyheter i årets deklaration

Viktiga nyheter i årets deklarationFoto: Stefan Gustavsson /Scanpix

Viktiga nyheter i årets deklaration

Publicerad 2009-03-26 11:37:34

Nyheter Privata Affärer har gått igenom de viktigaste nyheterna i årets deklaration. Till exempel höjs reseavdraget, sänks avdraget för pensionssparande. Flest nyheter kring införande av fastighetsavgift.

Reseavdraget och traktamente höjs

 • Reseavdragen för resor mellan bostaden till arbetet höjs med 50 öre till 18:50 kr per mil för egen bil. För tjänstebil (förmånsbil) är avdraget 6:50 kr per mil för diesel och 9:50 för bensin. Avdrag kan du göra för resor till och från arbetet för de utgifter som är större än 8 000 kr.  Fyll i så fall i totalbeloppet i deklarationsrutan. Du kan göra avdrag för trängselskatt om du reser med egen bil. Har du fått ersättning av din arbetsgivare kan du inte göra avdrag.
 • Beloppen för kostförmån höjs från 64 till 70 kr och traktamente från 200 kr till 210 kr.

Förmånsvärde för lånedator höjs

 • Att använda en lånedator från arbetsgivaren höjs från 2400 kr till 4800 kr per år eller 400 kr per månad.

Sänkt avdrag för pensionssparande

 • Avdraget för pensionssparande sänks till 12000 kr per år. Sparande över 12 000 kr ger inte möjligheter till avdrag. Du får betala inkomstskatt när pensionssparandet tas ut (tidigaste från 55 års ålder) så det blir en dubbelbeskattning att betala mer än 12000 kr eftersom du betalar in redan beskattade pengar.
 • Försäljning av kapitalförsäkringar ska inte redovisas. En vinst är inte skattepliktig och en förlust är inte avdragsgill.

Skattereduktion för hushållstjänster

Ändringar avdragsrätten för tillfälligt arbete

 • Om du har ett tillfälligt arbete på annan ort än din bostadsort kan du göra avdrag för måltider och småutgifter för den första månaden som du har ditt tillfälliga arbete.

Arbetslösa får göra avdrag för vissa kostnader

 • Som arbetslös kan du göra avdrag för utgifter för resor i samband med besök på arbetsförmedlingen. Du kan också göra avdrag för resor och andra utgifter som du haft när du sökt arbeten i Sverige.

Nyheter kring beskattning av bostäder

 • Fastighetsskatten på bostäder är avskaffad och en kommunal fastighetsavgift har införts istället. Uppgifterna om vad du ska betala i fastighetsavgift är förtryckta på deklarationsblanketten. Viktigt att tänka på är att det är ägaren av fastigheten den 1 januari 2008 ska betala avgiften för hela 2008. Varje delägare betalar skatt för sin andel. När en ny ägare ska börja betala fastighetsavgift styrs av tidpunkten för äganderättens övergång. In det inte avtalats om en tidpunkt i köpekontraktet gäller köpekontraktets datum som tidpunkt för övergång av äganderätten.
 • Fastighetsskatt betalas för bostadsmark som har bostadsbyggnad med andra ägare, exempelvis arrendetomter och bostadsmark som är bebyggd med byggnad värderad till max 50 000 kr.
 • Kapitalvinstskatten vid försäljning av bostad har höjts.
 • Ingen fastighetsskatt eller fastighetsavgift ska betalas för bostad utomlands.
 • En nyhet i deklarationen är att om du har fått vinst på försäljning av bostad, fastighet eller bostadsrätt, ska du betala skatt på uppskovsbeloppet. En schablonintäkt tas upp i deklarationen på 1,67 procent av upphovsbeloppets storlek. Information om schablonintäkten för uppskov vid försäljning av din bostad är förtryckt i specifikationen till deklarationen och skatten ingår i den preliminära skatteuträkningen.
 • Uppskovsbeloppet ska tas upp till beskattning om en bostad tas över av en ny ägare genom arv, testamente, gåva eller bodelning. Undantag gäller vid arv eller testamente till make, sambo eller barn under 18 år eller vid bodelning i samband med skilsmässa, samboförhållandet upphör eller vid makes eller sambos död.
 • Ändringar i avdragsrätten för dubbel bosättning. Du kan göra avdrag för ökade utgifter för ökade utgifter för måltider och småuppgifter för den första månaden med schablonbeloppet 63 kr per dag eller med faktiskt utgiftsökning.
 • Skattereduktion för fastighetsavgift för pensionärer. Har du ägt och bott i ett småhus eller småhus på lantbruk kan du få fastighetsavgiften för småhuset begränsad till fyra procent av inkomsten. En förutsättning är att du ska vara född 1942 eller tidigare eller att du under 2008 fått sjuk- eller aktivitetsersättning (förtidspension).
 • Fastighetsskatten för vattenkraftverk har höjts till 2,2 procent.

De nya reglerna om skatteavdrag för ROT-avdrag påverkar din skatt i nästa års deklaration.

Senast 4 maj kl 24.00 ska deklarationen vara inlämnad.

RICKARD YDRENÄS, PRIVATA AFFÄRER