Vårbudgeten: Få förslag som direkt påverkar plånboken Foto: Fredrik Sandberg/TT

Finansminister Magdalena Andersson överlämnar vårbudgetn till riksdagen på måndagen.

Vårbudgeten: Få förslag som direkt påverkar plånboken

Publicerad 2018-04-16 08:30:00

Vårbudgeten (uppdateras) Regeringens vårändringsbudget innehåller få förslag som direkt påverkar svenskarnas plånböcker.

Klockan åtta presenterade finansminister Magdalena Andersson (S) regeringens vårändringsbudget. Det är den sista innan valet och har av analytiker närmast beskrivits som en avsiktsförklaring inför höstens val och höstbudgetpropositionen. Men budgeten innehåller få förslag som påverkar privatekonomin.

Reformer för 2,6 miljarder

Förslagen innehåller reformer för sammanlagt drygt 2,6 miljarder kr.

Förslagen fördelar sig enligt regeringen på fyra områden, nämligen att välfärden ska stärkas (1,5 miljarder kr), att Sverige ska bli ett fossilfritt välfärdsland (0,5 miljarder kr), att fler ska komma i arbete (0,35 miljarder kr) samt stärkt trygghet och säkerhet (0,28 miljarder kr).

Bland annat investerar regeringen 400 miljoner kr under 2018 för bättre tillgänglighet och kortade vårdköer, 200 miljoner kr på Polismyndigheten, 170 miljoner kr genom nya medel till företag och privatpersoner som installerar solceller och 141 miljoner kr för att snabba på vägarna till arbete, särskilt för utrikes födda kvinnor.

Vidare föreslås 50 miljoner kr för en utökning av läsfrämjande insatser och inköp av litteratur vid förskolor samt 45 miljoner kr till att fylla på elfordonspremien.

För att Skatteverket ska kunna göra de oanmälda kontroller av personalliggare som krävs föreslås ett tillskott till Skatteverket på 7 miljoner kr.

Budgeten bygger på en överenskommelse mellan de två regeringspartierna och Vänsterpartiet.

Bild: listan på förslag i vårbudgeten

image

Privata Affärer / Direkt