”Tre enkla råd för att få koll på pensionen” Foto: Maja Suslin/TT

”Tre enkla råd för att få koll på pensionen”

Publicerad 2015-12-30 15:00:00

Pension Det finns tre enkla saker att göra för att få koll på sin pension: skaffa dig en överblick, ta reda på om du har tjänstepension, samt lär dig hur dina livsval påverkar pensionen.

Det första som alla måste göra är att skaffa sig en överblick över hur pensionen ser ut. Det går enkelt att göra via sajten minpension.se. Det skriver socialförsäkringsminister Annika Strandhäll i en debattartikel i Aftonbladet.

På minpension.se går det att räkna ut hur mycket du utifrån dagens situation får ut när du en gång går i pension.

Själva ämnet pension uppfattas av många som komplicerat och svårt att förstå. Men så behöver det inte vara, menar Strandhäll, och tipsar om tre enkla åtgärder.

Börja med att skaffa dig en överblick över hur stor din pension blir genom att logga in på minpension.se där det går att få en helhetsbild över pensionen sedd utifrån dagens situation.

Nästa steg är att ta reda på om du har tjänstepension. Annika Strandhäll anser att det är det enskilt viktigaste någon kan göra för att få en bra pension. Visserligen har nio av tio i Sverige i dag någon slags tjänstepension. De som inte har det bör omedelbart ta upp det med sin arbetsgivare, anser hon.

Det tredje steget att ta är att gå igenom hur dina livsval påverkar pensionen. Pensionssystemet bygger livsinkomstprincipen, vilket betyder att alla inkomster under hela livet är pensionsgrundande. Den som jobbar svart tjänar inte in till pensionen, till exempel. Men även livsval som hur föräldraledigheten fördelas och om du deltidsarbetar har avgörande betydelse för den framtida pensionen.

Ett av de viktigaste livsvalen när det gäller pensionen är när du väljer att gå i pension, påpekar socialförsäkringsministern. ”Den allmänna pensionen ökar med ungefär 7 procent för ett extra arbetat år i slutet av arbetslivet”.

Att arbeta längre är ett sätt att värdesäkra pensionen eftersom medellivslängden stiger med ett år varje decennium. Följden blir att allt fler ska få ut sin pension under allt längre tid.

Christer Fälldin