Fortsatt pessimism om svensk ekonomi Foto: Leif R. Jansson/TT

Fortsatt pessimism om svensk ekonomi

Publicerad 2017-07-17 11:20:00

Undersökning Hushållens förväntningar på svensk ekonomi ökar från låga nivåer, men fortsatt dominerar pessimismen. Det visar en undersökning från Skop om hushållens ekonomiska förväntningar.

Skops makroindex, för hushållens förväntningar om den svenska ekonomin, steg till -11,9 i juni/juli från -13,7 i december.

Makroindex är skillnaden mellan dem som tror att den ekonomiska situationen i Sverige ska förbättras respektive försämras.

Mikroindex, hushållens förväntningar om den egna ekonomin, steg samtidigt till 11,3 från 7,3.

"Trots en stark ekonomisk utveckling dominerar pessimismen bland svenskarna när det gäller landets ekonomi, säger SKOP:s analytiker docent Örjan Hultåker i en kommentar.

Han säger att det hela perioden sedan valet 2014 har varit fler svenskar som befarar att ekonomin ska försämras än som tror att den ska förbättras.

– Pessimismen har dock successivt minskat sedan början av år 2016, men fortfarande är finns det en övervikt för pessimisterna. Vid årsskiftet 2015/2016 var det nästan varannan svensk (47 procent) som räknade med att den ekonomiska situationen i Sverige skulle försämras. Vid halvårsskiftet juni/juli i år är det 36 procent som räknar med försämrad svensk ekonomi, säger Örjan Hultåker.

Han konstaterar att det finns ett starkt samband mellan politiska sympatier och ekonomiska förväntningar. Mest pessimistiska är de som sympatiserar med Sverigedemokraterna, där 63 procent befarar att den ekonomiska situationen ska bli sämre under det kommande året.

Bland dem som sympatiserar med något av de rödgröna partierna är optimisterna fler än pessimisterna, medan det är övervikt för pessimisterna bland de borgerliga sympatisörerna.

Undersökningen omfattade drygt 1 000 personer och genomfördes mellan den 7 juni och 6 juli.

Direkt