Starkaste inköpschefsindexet på sju år Foto: Nora Lorek/TT

Starkaste inköpschefsindexet på sju år

Publicerad 2017-04-03 09:08:00

Inköpschefsindex Inköpschefsindex för den svenska industrisektorn steg till 65,2 i mars, från 60,9 månaden före. Enligt SME Direkts prognosenkät väntades inköpschefsindex ha uppgått till 60,0 i mars. Noteringen i mars var den högsta som uppmätts sedan maj 2010 (65,9).

Indexet är en sammanställning av omkring 200 inköpschefers bedömning av den ekonomiska utvecklingen och presenteras av Swedbank och Silf, organisationen för inköp och logistik.

"Samtliga delindex bidrog till uppgången i PMI där orderingång och produktion svarade för de största bidragen. Även om månatliga förändringar ska tas med viss försiktighet är den uppåtgående trenden i PMI tydlig och den visar på en allt starkare industrikonjunktur", skriver Silf/Swedbank i en kommentar.

Index för leverantörernas rå- och insatsvarupriser sjönk till 72,5 i mars jämfört med 77,0 i februari.Inköpschefsindex        mar   feb   Diff Snitt 3M
==============================================================
Totalindex (PMI) 65,2 60,9 4,3 62,7
Delindex
Orderingång 68,6 62,2 6,4 64,3
Produktion 68,4 64,0 4,4 66,8
Sysselsättning 63,4 59,2 4,2 61,3
Leverenstider 63,6 62,0 1,6 62,1
Lager 47,4 48,8 -1,4 48,4
Nyckeltal utanför PMI
Orderingång export 63,6 57,4 6,2 59,6
Orderingång hemmamarknad 66,8 60,5 6,3 62,3
Orderstock 64,4 55,4 9,0 59,7
Rå/insatsvarupriser 72,5 77,0 -4,5 74,6
Import 62,3 55,7 6,6 58,1
Planerad produktion (6 mån) 73,5 69,6 3,9 70,6
==============================================================


Bild: Inköpschefsindex industrin

 

image

Direkt