Se upp med husbilsförsäkringen Foto: istockphoto

Se upp med husbilsförsäkringen

Publicerad 2017-07-14 12:00:00

Försäkring För den som skaffar husbil finns mycket att tänka på, inte minst gäller det försäkringen som skiljer sig åt jämfört med vanliga bilar. Husbilar blir allt populärare, i Sverige finns numera 90 000 stycken.

Det är en stor investering att köpa husbil och det finns mycket att tänka på. Inte minst behöver du redan från första dagen ha ett bra försäkringsskydd. En husbilsförsäkring är lik en vanlig bilförsäkring, men på vissa punkter skiljer de sig åt.

– Vi har lyft fram några viktiga saker som är bra att känna till om husbilsförsäkringar. Skyddet kan skilja sig åt en hel del beroende på i vilket försäkringsbolag du tecknar din husbilsförsäkring så det kan löna sig att jämföra ett par, tre olika, säger Helen Bernerfalk, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Här är några punkter som Konsumenternas Försäkringsbyrå anser vara viktiga inför husbilsköpet, och valet av försäkring:

Skydd för tillbehör och inredning

Försäkringen kan omfatta skador på utrustning och tillbehör som är normala för husbilar, till exempel förtält och fast monterad navigationsutrustning. Även skador eller fel på en klimatanläggning och hushållsmaskiner omfattas.

Skydd för medhavd utrustning

Skydd för saker du har med dig på resan ingår ofta i en husbilsförsäkring. Oftast omfattas värdet av den personliga egendomen mellan 20 000 kr och 80 000 kr. Förutom denna egendomsförsäkring i husbilsförsäkringen omfattas medförd egendom av bortaskyddet i hemförsäkringen.

Skydd för semesteravbrott

Det är vanligt att det ingår ett skydd för semesteravbrott i en husbilsförsäkring. Om husbilen går sönder eller stjäls kan du få kontant ersättning för de dagar som bilen inte kan användas, förutsatt att skadan bedöms som ersättningsbar genom försäkringen. Ersättningen ligger mellan 300 och 500 kr per dag och är begränsad till högst 21 dagar. Hos några försäkringsbolag kan du välja att i stället hyra en annan husbil och fortsätta resan.

Läckage

Vagnskadeförsäkringen är i de flesta fall mer omfattande för husbilar än bilar eftersom den även gäller för vissa typer av läckage från tank- eller ledningssystemet i boutrymmet. Däremot undantas skador som beror på att ledningar har frusit sönder.

Om du skadar dig själv

Om du råkar ut för en personskada medan du färdas med husbilen träder trafikförsäkringen in. Den måste alla bilar ha. Trafikförsäkringen gäller däremot inte om du till exempel skulle snubbla på sladden när du står och fönar håret på campingplatsen. För en sådan skada krävs en olycksfallsförsäkring.

Uthyrning

Många hyr ut sin husbil för att bidra till finansieringen av den. Viktigt att tänka på då är att den vanliga husbilsförsäkringen inte gäller vid uthyrning eller utlåning. Ägaren riskerar då att inte få någon ersättning alls om någonting händer. Teckna därför en särskild försäkring som gäller uthyrning eller utlåning.

Stöld eller inbrott

Stöldförsäkringen gäller inte om du frivilligt har lämnat ifrån dig bil och nycklar till någon som inte lämnar tillbaka den. Om du ska sälja är det viktigt att du kontrollerar bilförmedlare och personer som ska provköra bilen. Be alltid att få se legitimation och skriv upp telefonnummer, adress och andra uppgifter.

Skadeståndskrav

Om du krävs på skadestånd av någon i din egenskap av ägare av husbilen så finns för det mesta ett extra skydd för det i husbilsförsäkringen. Sannolikt kan du också åberopa ansvarsskyddet i din hemförsäkring, om kravet inte omfattas av trafikförsäkringen.

Tvister

Du måste ha minst halvförsäkring på husbilen för att rättsskyddet ska kunna åberopas. Rättsskyddet gäller för tvister som har samband med husbilen, till exempel om tvister om skador, försäljning eller reparationer. Även vissa trafikbrottmål ingår.

Christer Fälldin

Husbil , Husbilsförsäkring , Försäkringsbolag , Konsumenternas Försäkringsbyrå