SBAB:s nya chefsekonom: Riksbanken borde höjt räntan Foto: SBAB

SBAB:s nya chefsekonom: Riksbanken borde höjt räntan

Publicerad 2018-02-14 15:00:00

Reporäntan Riksbanken har valt att sitta stilla i båten genom att varken ändra reporäntan eller räntebanan. Robert Boije, ny chefsekonom på statliga SBAB anser att beslutet borde ha varit ett annat. 

Det hade varit dags för Riksbanken att börja harmonisera ränteläget nu, anser Robert Boije.

– Inflationen har legat nära målet under en längre tid samtidigt som kapacitetsutnyttjandet varit starkare än normalt. Inflationsförväntningarna har också legat på eller nära målet ett tag. 

Så vad tycker du att Riksbanken borde ha gjort?

– Riksbanken borde ha höjt reporäntan med 0,25 procentenheter och sagt att man inte heller reinvesterar i de statsobligationer som nu börjar förfalla till betalning. De långa räntorna är redan på väg upp internationellt och det drar med sig de långa räntorna även i Sverige.

Riksbankens räntebana är inte särskilt brant, anser Robert Boije.

– Att i ett läge med en längre tids och fortsatt högt kapacitetsutnyttjande i ekonomin höja räntan med drygt 1 procentenhet på två år är inte särskilt snabbt.

För oroliga bolånetagare lägger han till att den rörliga boräntan i det läget skulle hamna kring 2 procent, vilket historiskt sett är en väldigt låg boränta.

Robert Boije menar att det finns ytterligare argument för att redan nu börja höja reporäntan.

– Det måste finnas ett fallutrymme för reporäntan om det blir lågkonjunktur igen. Vi kan inte bränna det bästa krutet under en högkonjunktur.

Vad är skälet till att Riksbanken går så försiktigt tillväga?

– Majoriteten i Riksbankens direktion anser att även om inflationen legat nära målet har det tagit en betydande tid att nå dit. De vill värna förtroendet för inflationsmålet genom att säkerställa att inflationen inte snabbt återigen faller långt under målet.

Har du någon uppfattning om prisraset på bostadsmarknaden?

– Ny statistik som kom från Valueguard i dag visar möjligen att det prisras på bostäder som inträffade under sista kvartalet ifjol kan ha brutits i januari. Men det är för tidigt att dra några mer bestämda slutsatser än. Januari är säsongsmässigt en bra månad för bostadsmarknaden så det är lite för tidigt att se om sättningen från i höstas är över.

Christer Fälldin