"Sämre skydd i hemförsäkringarna" Foto: istockphoto

"Sämre skydd i hemförsäkringarna"

Publicerad 2016-02-16 10:00:00

Försäkringar En hemförsäkring är inte längre bara en hemförsäkring. Det har skett en betydande glidning i vad en hemförsäkring täcker och inte täcker. Konsumenterna riskerar därför att få ett felaktigt försäkringsskydd enligt Konsumentverket som granskat hemförsäkringarnas innehåll.

Myndigheten har inlett en granskning av olika bolags hemförsäkringar med särskild uppmärksamhet på avtalsvillkor, ansvarsförsäkring, rättsskydd, egendomsförsäkring och allriskförsäkring.

Under senare år har det blivit vanligare att bolagen ändrar i sammansättningen av hemförsäkringarna.

– Det är något att vara extra vaksam på. En hemförsäkring brukar till exempel innehålla en reseförsäkring också, men nu ser vi företag som istället lägger det som en tillvalsförsäkring. I många hemförsäkringar ingår allrisk, men inte i alla. Vad rättsskyddet omfattar kan också skilja sig mycket åt, säger Camilla Tellås, jurist på Konsumentverket.

Tio försäkringsbolag har granskats och samtliga bör förbättra sin information eller avtalsvillkoren, anser Konsumentverket som beslutat skriva ett tillsynsbrev om bristerna hos försäkringsbolagen och ge dem möjlighet att frivilligt rätta till dem.

Exempel på brister är gamla preskriptionsregler, felaktig information om ångerrätt och att viktiga begränsningar i försäkringen inte nämns i informationen till konsumenterna.

I Sverige har ungefär 95 procent av alla hushåll en hemförsäkring och eftersom det ofta är den enda försäkring hushållet har är den mycket viktig.

– I vår granskning har vi sett att det blivit svårare att överblicka vad som ingår. En del bolag marknadsför nu olika varianter som kan heta exempelvis ”liten”, ”mellan”, ”plus” och ”extra”. Det betyder att konsumenterna riskerar att få ett felaktigt försäkringsskydd och kanske inte det man förväntar sig. Konsumenten kan bli både över- och underförsäkrad, säger Camilla Tellås.

Christer Fälldin