Så mycket betalar du egentligen i skatt

Så mycket betalar du egentligen i skatt

Publicerad 2012-10-17 10:00:00

Nyheter Inkomstskatt är bara en liten del av ditt totala bidrag till det offentliga Sverige. En löntagare med en månadslön på 25 000 kronor bidrar med hela 17 200 kronor i månaden.

Den skatt du betalar på din inkomst är bara en del av ditt totala skattebidrag till det offentliga Sverige. Det tydliggörs i en rapport från Institutet för Privatekonomi / Swedbank där man räknat på hur mycket svenskarna egentligen betalar i skatt om man inkluderar sådant som sociala avgifter och moms.

Två typhushåll i rapporten

En ensamstående löntagare som tjänar 25 000 kronor i månaden bidrar totalt med 17 200 kronor i skatt, enligt rapporten.

Av denna summa är 7 400 kronor kommunalskatt och 1 750 kronor pensionsavgift.  

Den största delen är dock indirekta skatter i form av sociala avgifter som betalas in av arbetsgivaren till staten. Den delen motsvarar 7 860 kronor. Dessutom får staten in 3 580 kronor i form av moms och punktskatter när löntagaren spenderar sina pengar. 

Det andra typhushållet i rapporten består av ett par med två barn där de vuxna tjänar 25 000 respektive 30 000 kronor i månaden.

Kommunalskatten för paret blir totalt 16 580 kronor medan pensionsavgifterna landar på 3 850 kronor. De sociala avgifterna bidrar med 17 280 kronor till staten.

Genom konsumtion får det offentliga Sverige in ytterligare 7 630 kronor i månaden från paret i form av moms och punktskatter.

Parets löner från arbetsgivarna på 55 000 kronor ger alltså ett totalt skattebidrag på 38 000 kronor.

Hit går pengarna

Vart går då dessa pengar? Enligt rapporten går omkring 35 procent av skatteintäkterna till kommunerna. På andra plats hamnar pensionssystemet.

20 procent går till landstingen som därmed hamnar på tredje plats följt av staten som tar 19 procent av kakan.

På sista raden hamnar den obligatoriska begravningsavgiften som motsvarar några tiondelars procent.

 

Magnus Gustavsson

Skatt , Institutet för Privatekonomi