Så hög blir skatten på ISK nästa år Foto: istockphoto

Så hög blir skatten på ISK nästa år

Publicerad 2017-11-23 13:38:00

Spara I dag fastställdes den statslåneränta som ligger till grund för beskattningen av bland annat ISK och kapitalförsäkring.

Räntan har formellt det krångliga namnet ”statslåneräntan per den 30 november” och styr en mängd skatterättsliga saker. Men räntan ligger också till grund för beskattningen av sparande via ISK och kapitalförsäkring.

Enligt dagens regler ska kapitalunderlaget multipliceras med statslåneräntan + 0,75 procentenheter, dock lägst 1,25 procent. Men nästa år ändras beräkningsmetoden.

Nästa år ska skatten beräknas som statslåneräntan + 1 procentenhet. Tillsammans med den höjda statslåneräntan innebär det att kapitalunderlaget ska multipliceras med 1,49 procent jämfört med dagens 1,25 procent.

Det kan tyckas lite med några tiondels procentenheter hit och dit men effekten blir ändå kännbar. Den som i början av 2017 hade 250 000 kr på sitt investeringssparkonto och får en genomsnittlig årsavkastning på 5 procent (inga insättningar) blir schablonintäkten 3203 kr. Detta beskattas sedan med 30 procent vilket ger ett skattebelopp på 960 kr. Räknar man i stället ut vad skatten blir nästa år landar den på 1145 kr, alltså en ökning med 19 procent.

Magnus Gustavsson

ISK , Kapitalförsäkring , Skatt , 2018 , Statslåneränta