Väntad räntesänkning

Väntad räntesänkning

Publicerad 2012-12-18 09:53:00

Räntebesked Riksbankens räntesänkning med 0,25 procent var väntad på marknaden. Beslutet motiveras med att ge stöd åt svensk ekonomi så att inflationen stiger mot målet på 2 procent. 

Riksbanken noterar att den svaga utvecklingen i euroområdet sänker Sveriges ekonomi. Svenska hushåll och företag ser dystert på framtiden, och på arbetsmarknaden har antalet varsel stigit de senaste månaderna.

Lägre förväntade löneökningarna framöver i kombination med svag ekonomisk utveckling bidrar till att inflationstrycket är lågt, enligt Riksbanken. 

”Reporäntan väntas vara kvar ungefär på denna låga nivå det närmaste året. En sådan reporäntebana bidrar till att KPIF-inflationen ligger nära 2 procent från 2014 och framåt och till att resursutnyttjandet normaliseras framöver”, skriver Riksbanken i ett pressmeddelande. 

Hushållens skuldsättning oroar fortfarande direktionen, med Stefan Ingves i spetsen, men mot bakgrund av svagare konjunktur och lägre inflation bedöms det ändå lämpligt att sänka reporäntan.

Riksbanken passar samtidigt på att justera ned räntebanan något. Om läget i euroområdet förvärras, och får ytterligare negativa effekter på svensk ekonomi, kan reporäntan bli ännu lägre.

Duvorna i direktionen protesterade. Vice riksbankschef Karolina Ekholm reserverade sig mot räntebanan och förordade istället en sänkning till 0,75 procent i början av 2013. Hennes kollega Lars E O Svensson reserverade sig både mot räntebeslutet och räntebanan. Han ville se en sänkning till 0,75 procent och en räntebana som ligger på 0,50 procent från och med andra kvartalet 2013.

 

Prognos för reporäntan        
  2012 kv 3 2012 kv 4 2013 kv 4 2014 kv 4 2015 kv 4
Reporänta 1,5 1,2 (1,2) 1,1 (1,3) 1,8 (1,9) 2,5 (2,6)


Joakim Petersson

Riksbanken , Stefan Ingves