Rekord i "skattesparande" Foto: istockphoto

Rekord i "skattesparande"

Publicerad 2016-02-23 10:00:00

Spara Uppgifterna om den just nu höga räntan på skattekontot har under årets två första månader lockat både privatpersoner och företag att sätta in betydligt mer pengar på sina skattekonton än vad som är motiverat av skatteskäl. Men det finns en risk med sparandet på skattekontot – och för staten innebär det en del nackdelar.

Sedan i december har inflödet av pengar till Skatteverket varit rekordhögt. Just nu skvalpar det cirka 22 miljarder kronor som inte är skattemedel, utan som Skatteverket bedömer vara sparpengar, enligt en analys som Skatteverket nu lämnar till regeringen.

– Vi har kunnat se ovanligt stora inbetalningar på skattekontona under december 2015 och januari 2016 som inte verkar motsvaras av skatter som ska betalas. Vår bedömning är att det beror på den fördelaktiga räntan. Räntegapet mot bankernas snitträntor är cirka 0,6 procentenheter, säger Åsa Hagman, chef för Skatteverkets analysenhet.

Skatteverkets räntor är fastslag i lagen, och räntan på skattekontot kan aldrig understiga 0,5625 procent. Till skillnad mot vanligt sparande är Skatteverkets ränta dessutom skattefri.

I en ny rapport från Skatteverket uppges att privatpersoner har ungefär 10 miljarder kronor mer på sina skattekonton än vad som behövs för att täcka deras skatter och andra avgifter. Företagen svarar för cirka 12 miljarder kronor.

För att rent tekniskt kunna utnyttja räntan på skattekontot gäller det att se till att pengarna stannar kvar där. Normalt betalas ett överskott ut med viss automatik. Av det skälet har antalet utbetalningsspärrar också ökat markant under den senaste tvåårsperioden, enligt Åsa Hagman. För privatpersoner ökade antalet spärrar från14 000 till 21 000 stycken under förra året.

Det kan finnas en risk med att låta Skatteverket förvalta dina pengar.

– Det är värt att komma ihåg att om skattekontot inte rörs på tio år tillfaller behållningen staten. Det bör vara i åtanke för den som inte har någon inkomst eller några skatter i Sverige, säger Åsa Hagman.

För staten innebär skattekontosparande flera nackdelar eftersom staten på detta sätt lånar pengar till en ränta som ligger klart över räntan vid alternativ upplåning.

Christer Fälldin