"Riksbanken sänker räntan i nästa vecka"

"Riksbanken sänker räntan i nästa vecka"

Publicerad 2016-02-03 15:29:00

Ränta Efter två månader med inflationsutfall under prognos utmanas Riksbankens tidigare bedömning om en "tydlig uppåttrend" för den svenska inflationen. Riksbanken tvingas därför att sänka räntan i nästa vecka, enligt en ny prognos.

Ytterligare press kommer också från det faktum att internationella centralbanker nu ser ut att bedriva en mer expansiv penningpolitik i år än vad som kunde antas i december.

Riksbanken tvingas därför sannolikt att besluta om nya penningpolitiska lättnadsåtgärder den 10 februari, enligt SME Direkts prognosenkät.

Av tolv bedömare tror sju på en sänkning med 10 punkter till -0,45 procent medan en tror på en sänkning med 15 punkter till -0,50 procent.

Fyra bedömare tror att reporäntan lämnas oförändrad på -0,35 procent, men enligt en av dessa väntas Riksbanken i stället annonsera att obligationsköpsprogrammet utökas med 50 miljarder kronor och förlängs till slutet av året.

Vidare räknar många av analytikerna med att räntebanan sänks och planas ut jämfört med i december, och två säger specifikt att den första räntehöjningen skjuts längre fram i tiden. I december pekade banan mot att en första höjning eventuellt skulle komma första kvartalet 2017, men mer troligt under andra kvartalet.

Beträffande valutainterventioner har Riksbanken redan fattat nödvändiga beslut för att kunna inleda sådana med kort varsel. För närvarande handlas kronan på nivåer där interventioner knappast är aktuellt enligt de flesta bedömare, men Riksbanken kan ändå påminna om att det finns beredskap i pressmeddelandet i samband med räntebeskedet.

Torbjörn Isaksson, chefsanalytiker på Nordea, noterar i ett kundbrev att Riksbanken visserligen kan se skäl att inte stimulera ekonomin ytterligare, med en "urstark" svensk ekonomi, men också stabiliserade inflationsförväntningar.

"Vi räknar med att Riksbanken tar ett varv till med åtgärder för att lyfta inflationen", skriver Torbjörn Isaksson, som räknar med att räntan sänks till -0,45 procent, och att räntebanan kommer att visa att den första räntehöjningen senareläggs.

Sveriges i övrigt oväntat starka aktivitetsdata gör den svenska kronan attraktiv för internationella investerare, om inte annat på antagandet om att en ekonomisk tillväxt väl över trend borde tala för att Riksbanken på sikt borde ligga närmare en åtstramning av penningpolitiken än till exempel ECB och Bank of Japan.

Direkt