Positiva till privatekonomin – negativa till svensk ekonomi Foto: istockphoto

Positiva till privatekonomin – negativa till svensk ekonomi

Publicerad 2016-02-25 10:40:00

Konjunktur Svensk ekonomi är fortfarande stark, visar Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer för februari. Svensken i gemen är pessimistisk när det gäller ekonomin allmänt, men positiv när det gäller den egna privatekonomin.

Barometerindikatorn tar temperaturen på svensk ekonomi. Vid torsdagens redovisning hade indikatorn sjunkit med 3,7 enheter under februari, till nivån 108,4. 

Tvärtemot vad man skulle kunna tro har tillväxten ändå varit starkare än normalt.

– Det kan brusa lite från en månad till en annan. Trots nedgången ser det sammantaget väldigt starkt ut, säger Maria Billstam, chef för Konjunkturbarometern.

 Alla sektorer i företagsbarometern bidrog till nedgången med undantag för bygg- och anläggningsverksamhet, där företagen rapporterar om ett oförändrat läge. 

Det som håller nere indikatorn är hushållens pessimistiska syn på ekonomin och utvecklingen. Den negativa inställningen gäller ekonomin i allmänhet, medan svenske generellt är mer positiv när det gäller den personliga ekonomin. Måttet på den är den mest positiva på åtta år, enligt Konjunkturinstitutet.

Förtroende i tillverkningsindustrin sjönk från rekordhöga 121,5 i januari till fortsatt mycket starka 115,7 i februari. Många bedömare menar att KI-barometern nog tecknar en för ljus bild av industrin, men Maria Billstam kan bara notera att företagen svarar så här optimistiskt.

– Vi flaggade i januari för att det kunde gå ned, uppgången då var brus, men indikatorn ligger fortfarande historiskt högt och läget är betydligt starkare än normalt", säger hon.

Direkt/Privata Affärer