Nu kan du överklaga om du får avslag på ansökan om försäkring Foto: istockphoto

Nu kan du överklaga om du får avslag på ansökan om försäkring

Publicerad 2018-01-16 10:56:00

Försäkring Får du avslag på en ansökan om en personförsäkring kan du från och med 1 januari överklaga. Ärendet prövas då i Personförsäkringsnämnden.

Det gäller alla personförsäkringar, som barnförsäkring, livförsäkring eller sjuk- och olycksfallförsäkring.

– En konsument som fått avslag på sin ansökan om en personförsäkring var tidigare tvungen att gå till domstol för att få sin fråga prövad, säger Lisa Halvorsen, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Att Personförsäkringsnämnden nu prövar den här typen av ärenden underlättar för konsumenterna och möjligheten leder förhoppningsvis till att det skapas en vägledande praxis på området, menar hon.

Det är inte bara avslag som kan prövas i Personförsäkringsnämnden. Om ett försäkringsbolag erbjuder en försäkring med en inskränkning kan konsumenten också få beslutet prövat. Det kan gälla en premiehöjning eller en tilläggsklausul till försäkringen.

Innan du vill få ditt ärende prövat hos Personförsäkringsnämnden måste du först ha klagat hos ditt försäkringsbolag som då ska ta slutlig ställning i frågan.

Christer Fälldin