Ingves vill lagstifta om att bankerna ska hantera kontanter Foto: Marcus Ericsson/TT

Ingves vill lagstifta om att bankerna ska hantera kontanter

Publicerad 2016-03-16 08:26:00

Kontanter Riksbankschefen Stefan Ingves vill lagstifta om att bankerna ska tvingas tillbaka till kontanthanteringen. På fem år har antalet bankkontor som hanterar kontanter halverats. Bankerna springer före kunderna, anser han.

Just nu ligger Betaltjänstutredningen på regeringens bord. Stefan Ingves vill tipsa regeringen om att det ännu är tid att göra någonting åt det faktum att det blir allt svårare att betala med pengar i Sverige.

I en debattartikel i DN skriver han att ” den som får banktillstånd får också tillgång till insättningsgarantin. Då är kontanthanteringen en rimlig motprestation”.

Den nuvarande utvecklingen leder till svårigheter för alla i landet, inte minst de äldre. Förutom att det är svårt att ta ut pengar, är det ännu svårare att sätta in pengar.

För att ändra på det vill Ingves ha en lag som tydligt slår fast vilka krav samhället ställer på bankerna – att de tar sitt samhällsansvar och ger kunderna den service de förväntar sig.

Det finns tre avgörande argument, menar Ingves. Det första är att kontanter fortfarande behövs. Av Riksbankens undersökningar framgår att 90 procent av befolkningen har använt kontanter någon gång under den senaste månaden, samtidigt som 20 procent av alla betalningar i bnutik sker med rena pengar.

Det andra argumentet är att elektroniska betaltjänster inte alltid kan ersätta kontanter, bland annat för att det finns grupper av människor som inte klarar av att använda elektroniska tjänster.

Det tredje argumentet är att statens åtagande bör begränsas. ”Det är redan i dag en uppgift för länsstyrelserna att säkerställa att medborgarna har grundläggande service. Det innebär att de ska komplettera utbudet där marknaden inte självt förmår att tillhandahålla grundläggande betaltjänster, skriver Ingves.”

Det förutsätter att bankerna gör allt för att möta sina kunders behov. Stefan Ingves menar att lagstiftaren knappast tänkt sig att länsstyrelserna alltmer tar över vanliga banktjänster. Utgångspunkten bör vara att det är bankerna som i första hand ska se till att det finns kontanter i samhället, samt att det går att både sätta in och ta ut pengar.

Christer Fälldin