Flygbolagens skräck

Advokat Stephan Eriksson hjälper resenärer att få ersättning.

Flygbolagens skräck

Publicerad 2013-11-19 05:30:00

Resor Att som resenär få ersättning från flygbolag när det strulat är inte alltid så lätt. Men det finns hjälp att få, bland annat via företaget Travelright som har som affärsidé att driva resenärernas ersättningskrav ända till domstol om det så behövs.

Inställda flyg, långa förseningar eller överbokade plan. I sådana situationer kan du som resenär ha rätt till ersättning med som mest 600 euro. Vilka rättigheter du som flygresenär har regleras i en EU-förordning och det är upp till dig som resenär att kräva ersättning.

Men inte sällan hänvisar flygbolagen till extraordinära omständigheter som till exempel vädersituationer, oväntade tekniska problem och andra oförutsedda saker som inte skulle ha kunnat undvikas även om alla rimliga åtgärder hade vidtagits.

Ibland handlar det förstås om extraordinära omständigheter. Till exempel är en snöstorm svår att påverka. Men advokat Stephan Eriksson som är specialiserad på flyg- och transporträtt menar att flygbolagen ofta skyller på extraordinära omständigheter trots att det inte handlar om det.

– Om du som resenär vänder dig till flygbolaget blir det ofta nej med hänvisning till extraordinära omständigheter. Du kan då driva vidare ärendet i Allmänna reklamationsnämnden som får avgöra fallet. Men även om du får rätt där så är beslutet bara vägledande. Flygbolaget kan helt enkelt strunta i ARN, säger han.

Ett annat alternativ är att som privatperson gå till domstol och stämma flygbolaget. Men det kan bli både långdraget och kostsamt och för de flesta är det inte ett realistiskt alternativ.

Hjälp finns att få

Det tredje alternativet om du inte kommer överens med flygbolaget är att vända dig till något av de företag som hjälper resenärer att få ersättning från resebolagen.

Ett exempel på ett sådant bolag är tyska Flightright som också hanterar svenska kunder. Ett annat exempel är danska Airhelp som just nu håller på att dra igång dotterbolag i övriga Norden.

Ett tredje exempel är det svenska bolaget Travelright som advokat Stephan Eriksson är knuten till. 

– Travelright har en databas med förseningsinformation och de kan snabbt se om ditt ärende är värt att gå vidare med. Travelright tar bara de fall som de tror på och då börjar de med att skicka ett krav till flygbolaget. Om de vägrar betala går ärendet vidare med inkasso eller till och med till domstol för att få ut ersättningen. Man kan säga att det är lite av en omvänd inkassotjänst där kunderna kräver betalt av leverantörerna, säger Stephan Eriksson.

Tjänsten kostar inget men Travelright tar ut 30 procent av ersättningen från flygbolaget i provision om man lyckas med fallet.

– Många bolag vill inte synas i dessa sammanhang så oftast betalar de utan att vi behöver gå vidare till domstol, säger Stephan Eriksson.

Travelright riktar sig mot privatpersoner men bolaget tänker också satsa på tjänsteresemarknaden. Bland annat genom att koppla upp sig mot företag och automatiskt bevaka alla flygningar de anställda gör för att se om resenärerna har rätt till ersättning. Travelright ser då också till att ersättningen blir betalas ut.

Norwegianresenärer vill ha hjälp

Ett av de mest omfattande ärendena som Travelright just nu har på sitt bord handlar om ett par hundra av Norwegians kunder som drabbats av långa förseningar. Detta på grund av höstens många tekniska problem med de nya Dreamlinerplanen.

Stephan Eriksson menar att de tekniska felen möjligen kan klassas som extraordinära omständigheter. Men han anser att Norwegian ändå är skyldiga att betala ut ersättning.

– Även om det handlar om extraordinära omständigheter måste bolaget ha vidtagit alla rimliga åtgärder för att förhindra att passagerarna blir försenade. Vi menar att så inte är fallet när man tvingar hundratals passagerare vänta i flera dygn på ersättningsflyg. Jag är övertygad om att Norwegian till slut tvingas betala ut ersättning, säger han.

Magnus Gustavsson