FI anser att bankerna har bristande it-säkerhet Foto: istockphoto

FI anser att bankerna har bristande it-säkerhet

Publicerad 2016-02-25 12:56:00

Nyheter Finansinspektionen, FI, anser att det finns väsentliga brister i hur vissa banker och kreditmarknadsbolag skyddar sig mot risken för it-angrepp. Samtidigt pekar FI ut just it-säkerhet som det största hotet mot bankernas verksamhet.

FI anser att angrepp mot bankernas it-system utgör ett allt större hot mot det finansiella systemet.

Till skillnad mot flera andra risker kan små störningar i bankernas it-verksamhet få omedelbara och omfattande konsekvenser för företagens verksamhet, dess kunder och för stabiliteten i det finansiella systemet.

Men FI är inte nöjda med hur bankerna hanterar hotet från it-angripare.

– Samtidigt som det finns anledning för flera företag att

särskilt anpassa och stärka sin förmåga att hantera just it-angrepp har FI noterat väsentliga brister i många företags arbete med informationssäkerhet, skriver myndigheten i sin senaste tillsynsrapport.

FI ser också problem med när bankerna köper in molntjänster från externa företag.

– FI har noterat flera fall i anslutning till så kallade publika molnlösningar, där standardavtalen har innehållit begränsningar av företagens egen, dess revisorers och FI:s möjlighet att få tillträde till leverantörens lokaler och få information om den utlagda verksamheten.

– FI anser inte att sådana begränsningar är förenliga med de krav som gäller vid utläggning av verksamhet eftersom den försvårar företagens egen riskhantering och kontroll samt FI:s tillsyn.

Johan Markwall