Få söker ersättning för utlandsvård

Få söker ersättning för utlandsvård

Publicerad 2016-02-25 10:03:00

Ersättning Försäkringskassan betalar för allt fler svenskar som söker vård utomlands, men ändå skulle många fler kunna få tillbaka pengarna för utlandsvården.

EU-medborgare har sedan ett par år rätt att få ersättning för planerad hälso-, sjuk- och tandvård i andra EU-länder. I Sverige ersätter Försäkringskassan vården, men fortfarande är möjligheten relativt okänd. Bestämmelsen kallas för ”patientrörlighetsdirektivet”.

Du har även rätt till förhandsbesked om hur stor ersättningen blir.  Det är Försäkringskassan som bestämmer ersättningens storlek utifrån vad motsvarande vård skulle ha kostat i Sverige.

Det finns vissa krav som måste uppfyllas för att du via Försäkringskassan ska få ersättning för den vård du söker utomlands, bland annat ska vårdgivaren vara legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, och använda vetenskapligt beprövade metoder.

Om du, efter avslutad behandling utomlands, behöver få uppföljande vård i Sverige har du rätt till samma medicinska uppföljning som du skulle ha fått om vården hade getts i Sverige.

– Svenska män med prostatacancer är en patientgrupp som ökat stort hos oss de senaste åren, eftersom köerna är långa i Sverige. Prostatacancer har de längsta väntetiderna av alla cancerformer i Sverige: 117-250 dagar från remiss till det att behandlingen startar, enligt årsrapporten 2013 från Nationella prostatacancerregistret 2013, säger Siv Schalin, vd på det privata Docrates Cancersjukhus i Helsingfors.

I en statlig utredning som kom tidigare i år (SOU:2 2016) fastslår utredarna att det under utredningens gång blivit ”alltmer tydligt att primärvården har svårt att klara uppdraget som ”första linjens vård” och Sverige får anses vara sämre rustat än många andra länder att möta demografiska utmaningar i form av en ökad multisjuklighet i takt med en åldrande befolkning.”

Hittills har drygt 7 000 svenskar sökt ersättning enligt patientrörlighetsdirektivet enligt 2014 års statistik från Försäkringskassan. I topp ligger Stockholms län med 1 799 beviljade ärenden. Därefter kommer Skåne med 791 beviljade ärenden, Västra Götaland 458 ärenden och Norrbotten ligger på fjärde plats med 358 ärenden.

Kenneth Bäckström från Rydebäck i Skåne fick behandling på Docrates Cancersjukhus i Helsingfors inom några dagar när han ringde och bokade tid. Han har prostatacancer och träffade 17 olika läkare i Sverige. Till slut gav han upp, eftersom han kände att ingen ”ägde hans problem”.

– Jag ringde Docrates på torsdagen och redan på måndagen fick jag en tid för ett första möte med deras läkare. Mötet varade i en timme.

Senare samma dag röntgades Kenneth Bäckström och dagen efter sattes behandlingen igång.

Docrates garanterar att patienten får en läkartid inom 48 timmar, av flera skäl: en misstänkt eller konstaterad cancer är oroande för patienten, och det finns också cancertyper som är aggressiva och behöver behandlas så snabbt som möjligt.

Läs i nya numret av Privata Affärer (nr 3-2016) om hur du gör för att söka ersättning för vård utomlands.

Christer Fälldin