Elkunder missnöjda med branschen

Elkunder missnöjda med branschen

Publicerad 2012-12-17 09:30:00

Elbolag Strömavbrotten har avlöst varandra i vinterovädren. Detta har fått elkunderna att tappa förtroendet för elbolagen.

Svensk kvalitetsindex (SKI) senaste mätning visar att svenska elkunder har "stark misstro mot branschen som helhet och på lång sikt ser man ingen "bättring".

Kunderna är mer nöjda med sin egen leverantör. Energijättarna Eon och Fortum tillhör bottenskiktet men får i årets mätning både fler nöjda och lojala privatkunder, enligt SKI.

Mest nöjda och mest lojala är elkunderna hos Luleå Energi.