Dyrare att vara med i a-kassan Foto: istockphoto

Dyrare att vara med i a-kassan

Publicerad 2016-01-27 10:50:00

A-kassan Det blir dyrare för många att vara med i a-kassan. Efter höstens höjda ersättningsnivåer höjer nu var tredje a-kassa avgifterna.

Alliansregeringen gjorde på sin tid det dyrare att vara med i arbetslöshetskassorna, och dessutom svårare att få ut ersättning därifrån, vilket successivt har gjort att antalet medlemmar har minskat, från cirka 80 procent till dagens nivå kring 69 procent.

Enligt TT har åtta av 28 a-kassor höjt avgiften vid årsskiftet och ytterligare en a-kassa höjer från och med den 1 februari. Bland dem som har höjt avgifterna återfinns två av de största, Unionens och Akademikernas a-kassor.

Avgiftshöjningarna ligger på lite drygt 100 till 150 kr i månaden. 

A-kassorna som höjer mest

   

A-kassa

Ny avgift, kr/månad

Ändring, kr

GS

155

+35

Sekos

149

+31

Finans- och försäkring

115

+30

Ledarnas

115

+22

Visions

115

+16

Unionens

112

+15

Småföretagarnas

128

+13

Akademikernas

100

+10

Journalisternas

130

+10

Privata Affärer