Därför ökar sparandet Foto: Istockphoto

Därför ökar sparandet

Publicerad 2013-03-18 13:07:00

Nyheter Hela 96 miljarder kr. Så mycket växte våra samlade tillgångar i det fjärde kvartalet. SEB:s Gunilla Nyström vet orsaken till svenskens spariver.

Svenskarnas sparandestock ökade med 96 miljarder kr under fjärde kvartalet, enligt SEB:s Sparbarometer.

Den årliga insättningen till premiepensionssystemet på 33 miljarder kr ligger bakom, och även nysparande i bankbok som uppgick till 14 miljarder kr och fondsparande på 27 miljarder kr.

Att hushållen håller hårdare i plånboken i svåra tider är en del av förklaringen. Men SEB:s privatekonom Gunilla Nyström pekar ut den låga räntenivån som huvudorsaken till att sparandet ökar.

– Boräntenivåerna blir ett dragspel. Är boräntorna låga har man chans att spara lite mer, säger hon.

Stigande kurser på Stockholmsbörsen innebar en värdeökning på 29 miljarder kr i hushållens samlade aktieportföljer. Det verkar också ha påverkat riskviljan, då allt fler väljer aktier och fonder för sitt nysparande. Obligationer sticker ut som ett mindre populärt alternativ.

Samtidigt fortsätter hushållen att låna allt mer. Men skuldökningstakten på 4,2 procent i årstakt är den lägsta sedan SEB började föra statistik år 1996. Sannolikt den lägsta nivån sedan slutet av 80-talet, enligt Gunilla Nyström.

– Talet om en övervärderad bostadsmarknad i kombination med bolånetak och lågkonjunktur ligger bakom att hushållen successivt blivit mer försiktiga, säger hon.

Nu avgörs mycket av vad som händer på börsen.

– Blir det inga allvarliga bakslag på börsen kan man tänka sig mer sparande i fonder och aktierelaterade tillgångar. Men det krävs nog att det tickar på lite lugnt och stilla för att hushållen ska våga känna förtroende för aktiesparande.

Den samlade bilden är stabil ekonomi för den genomsnittliga svensken.

– Det är en betryggande styrka i hushållens balansräkning. Där finns utrymme för både börsfall och bostadsprisfall, säger Gunilla Nyström.

Joakim Petersson