Regeringen: Riksbanken dröjer med räntehöjning Foto: Riksbanken

Regeringen: Riksbanken dröjer med räntehöjning

Publicerad 2018-04-16 08:18:00

Vårbudgeten (uppdateras) Det dröjer ytterligare en tid innan Riksbanken börjar höja reporäntan. Det skriver regeringen i vårbudgeten.

Regeringens prognos är att reporäntan i genomsnitt ligger på -0,5 procent under 2018 och 0,0 procent under 2019, för att sedan höjas till 0,5 procent 2020. Tidigare räknade regeringen med en reporänta på i genomsnitt -0,4 procent i år.

"Prognosen för reporäntan har reviderats ned något för 2018. Svagare inflationsutfall än förväntat bedöms leda till att Riksbanken dröjer ytterligare en tid med sin första höjning av reporäntan", skriver regeringen.

Regeringen skriver att Riksbanken fortsatt väntas höja reporäntan i långsam takt, till 1,2 procent i mitten av 2021.

KPIF-inflationen väntas uppgå till 1,7 procent i år och 1,7 procent 2019.

Direkt