Återbäringen kommer att betalas ut till privatpersoner med egenbetalda premier och bedöms ligga på omkring 4 procent av premien.

"För tio år sedan hade Folksam inte mer än en månadspremie som buffert på banken. Nu har vi nått målet att ha minst en årspremie på banken, och därmed skaffat oss ett överskott som tillfaller våra ägare, det vill säga kunderna" säger Folksams vd Anders Sundström i ett pressmeddelande.