Svensk whisky söker kvarts miljard Foto: istockphoto

Svensk whisky söker kvarts miljard

Publicerad 2018-01-10 14:00:00

Investering En svensk entreprenör och whiskyfantast söker nu investerare som är villiga att satsa minst 1 000 euro för att sammantaget dra in 25 miljoner euro.

Fonden, "The Single Malt Fund", kallar sig i ett pressmeddelande "världens första riktiga whiskyfond".

"Fonden siktar på att ta in som mest 25 miljoner euro i form av andelslån. Fonden är en stängd fond som likvideras efter sex år. Det innebär att investerare kan investera direkt i fonden genom att teckna andelar under teckningstiden. Efter notering finns endast möjlighet att köpa eller sälja andelar i andra hand", heter det vidare från fonden som kommer att bedrivas enligt AIF-regelverken med handel på NGM.

Den kvarts miljard som fonden vill dra in ska användas till investeringar i limiterad och sällsynt whisky (limited & rare whisky). Syftet är att fonden ska vara aktivt förvaltad och löpande både köpa och sälja whisky.

Försäljningen av whiskyn planeras att ta vid på bolagets hemsida och fondens investerare ges vidare förtur att köpa enskilda flaskor, innan de bjuds ut på den öppna marknaden.

"Då en del whisky kan vara svår att få tag på, tror vi att denna förmån kommer att uppskattas av många investerare och samlare", säger vd:n Christian Svantesson i en kommentar som också pekar på att 'rare whisky' "på senare år utvecklats till en attraktiv investeringsmarknad med god avkastning och omsättning".

Enligt prospektet ligger avkastningsmålet på cirka 10 procent per år av investeringskapitalet under löptiden.

Teckningstiden inleds den 16 januari och avslutas den 16 februari. Likviddag beräknas till 8 mars och första handelsdag till 12 mars.

Mangold är emissionsinstitut och har åtagit sig att vara marknadsgarant och ställa köp- och säljkurs i andelslånen.

Direkt