Svenska företag flyttar hem molntjänsterna Foto: Istockphoto

Svenska företag flyttar hem molntjänsterna

Publicerad 2015-09-03 14:25:00

Verktygslådan Företagsmarknaden för molntjänster genomgår en kraftig förändring när svenska och europeiska bolag söker nya leverantörer utanför USA. Många drar öronen åt sig som en följd av den amerikanske visselblåsaren Edward Snowdens avslöjanden och den åtföljande debatten om NSA.

Nu utmanar det svenska molnlagringsföretaget Storegate från Karlshamn i Blekinge, som är störst i Norden, på allvar de stora amerikanska molntjänsterna som Dropbox, iCloud, OneDrive (Microsoft) och Google Drive på företagsmarknaden. 

Storegate räknar med att tredubbla sin omsättning inom två år, enligt vd Matz Karlsson, och det är företagsmarknaden som växer mycket snabbt. Tidigare har de flesta tjänsterna varit inriktade på privatpersoner.

– När ett företag söker molntjänster ska digital information vara tillgänglig för fler än en person och då ställs det helt andra krav på tjänsterna än när privatmarknaden dominerar, säger han.

Samtidigt som efterfrågan på molntjänster har ökat i och med företagens ökade behov, har det blivit uppenbart att företagen som köper molntjänster inte har haft kontroll över sin egen digitala information.

Just nu håller ett antal svenska företag på att flytta hem sin digitala information, antingen till egna servrar eller till svenska aktörer som kan erbjuda lagring i Sverige.

Den här trenden märks tydligt, enligt Matz Karlsson. Tillströmningen av nya företagskunder är god och det är väldigt få som inte redan använt en icke-svensk molntjänst innan de byter till en svensk.  

Flera av de amerikanska molnaktörerna har svarat med att placera ut nya servrar inom EU och skriva civilrättsliga företagsavtal med kunder. Men amerikanska företag är skyldiga att följa amerikansk lag och lämna ut uppgifter till amerikanska myndigheter även om de har sina servrar utanför USA.

– Det skrämmer bort många företagskunder, säger Matz Karlsson.

Inte minst småföretag som har stora företag som kunder har i allt högre utsträckning börjat plocka hem sin digitala information eftersom den är affärskritisk.

– Det är ett måste för dem att ha kontroll över var den digitala informationen finns, säger Matz Karlsson. 

Problematiken med molntjänsterna öppnar dock nya marknader för Storegate som nu erbjuder sina tjänster med lokal lagring även till amerikanska företag och i olika europeiska länder. Det i kombination med att bolaget lyder under svensk lag, vilket innebär att staten inte kan begära ut information om kunderna, lockar inte bara svenska företag.

Potentialen för molntjänster till företag är enorm och International Data Corporation (IDC) bedömer i en färsk rapport att marknaden växer till 70 miljarder dollar innan 2015 är slut och till mer än 160 miljarder fram till år 2020.

Christer Fälldin

Molntjänster