Se upp för fallgropar när du låter bolaget köpa bostad åt dig Foto: Istockphoto

Se upp för fallgropar när du låter bolaget köpa bostad åt dig

Publicerad 2015-09-22 06:00:00

Verktygslådan Sedan några år är det möjligt att låta ditt bolag köpa din bostad. Det kan vara ett bra alternativ till att äga bostaden privat. Men det finns en hel del fallgropar att se upp med.

Som företagare med upparbetade vinster i bolaget kan du välja att låta bolaget köpa den privata bostaden i stället för att välja beskattad utdelning eller lön. Men det finns en hel del saker att tänka på inför ett sådant beslut, enligt Thomas Erikson, skatteexpert på SEB Private Banking. 

– En del vet inte ens om att det faktiskt numera kan vara en möjlighet att låta bolaget köpa bostaden. Detta var tidigare förbjudet i vissa fall enligt särskilda stoppregler för fåmansföretag, säger Thomas Erikson.

Stoppreglerna är slopade sedan cirka 15 år tillbaka och successivt har det blivit allt mer vanligt att åtminstone fundera i dessa banor. 

– Jag har ofta den diskussionen med företagare, och jag försöker påtala vad regelverket säger och att det kanske inte är så förmånligt. Men förvånansvärt många väljer ända att göra det. Är man långsiktig och inte ser det som ett problem att bostaden måste öka i värde kan det fungera bra att använda företagets pengar till att skapa drömboendet, säger Thomas Erikson.

Det första kravet är att du som privatperson betalar en marknadsmässig hyra till ditt företag. Om inte, blir du beskattad för bostadsförmån för mellanskillnaden mellan det du betalar och det som Skatteverket anser vara marknadsvärdet. Om du själv jobbar i bolaget beskattas förmånen som tjänsteinkomst och skatten hamnar på mellan 30-57 procent.

Bostadsförmånsvärdet gäller inte bara bostadens marknadsvärde utan alla kostnader som går att hänföra till boendet. Då räknas bland flera olika kostnader även sophämtning och uppvärmning in.

Det är inte ovanligt att företagare med likvida bolag låter det betala även andra kostnader i samband med boendet, till exempel garage, hushållsel och tjänster som städning och snöskottning. Men det är ingen bra idé att låta bolaget stå för rent privata kostnader, enligt Thomas Erikson. Om det görs ska de tas upp för beskattning, utöver bostadsförmånen.

Det faktiska värdet av en bostadsförmån kan vara svårt att bevisa. Därför finns det goda skäl till varför du inte ska lägga dig för lågt för att inte utmana Skatteverket. Samtidigt vill ju ingen ta upp ett för högt värde.

Om du själv jobbar i företaget ska företaget betala sociala avgifter på förmånens värde. Dessa avgifter beräknas alltid på ett schablonvärde till skillnad från förmånsvärdet i inkomstdeklarationen som ska tas upp till det verkliga marknadsvärdet. 

Det är inte ovanligt att företagare väljer att köpa ett fritidshus genom bolaget. Då ska du som företagsägare betala skatt för ditt faktiska utnyttjande av fritidshuset. Men, du ska också betala skatt för ”värdet av dispositionsrätten”, det vill säga att du kan välja att vistas där precis när du vill. Säljs fastigheten eller bostaden blir det både bolagsskatt på 22 procent på vinsten och skatt på utdelningen som delas ut till ägaren.

Dubbelbeskattningen på värdeökningen är ett av skälen till att det ofta är svårt att sälja bostäder när ett bolag står som ägare.

Skulle du vid ett senare tillfälle vilja köpa ut bostaden från ditt bolag, kan du inte räkna med någon rabatt. En sådan försäljning måste ske till marknadspris.

Men det finns fördelar för bolaget som kan dra av alla driftskostnader, reparationer och renoveringar. Det påverkar förmånsvärdet för den enskilde bolagsägare som använder bostaden. Enligt Thomas Erikson blir detta ofta en tvistefråga med Skatteverket.

Trots dessa något komplicerade regler behöver det inte vara en nackdel att låta företaget äga bostaden. Tar du hänsyn till skattereglerna kan det vara ett bra alternativ att låta bolaget köpa bostaden för dess vinstmedel i stället för att köpa den privat, eller med pengar som du lånat, eller skattat fram.

Christer Fälldin