Så får du tillbaka aktieägartillskott

Så får du tillbaka aktieägartillskott

Publicerad 2013-01-29 15:44:00

Verktygslådan I dåliga tider händer det att man som företagare stoppar in eget kapital i form av villkorat aktieägartillskott. Men när pengarna ska betalas tillbaka krävs att man följer vissa regler.

Återbetalning av villkorat aktieägartillskott är att betrakta som en vinstutdelning i aktiebolagslagens mening. Återbetalningen följer därav reglerna i ABL:s 17:e och 18:e kapitel. I dessa kapitel regleras reglerna om värdeöverföringar från bolaget och vinstutdelning, enligt Magnus Eriksson på PWC.

I korta ordalag måste återbetalningen rymmas inom utdelningsbara vinstmedel enligt senast fastställda balansräkning och inte strida mot den så kallade försiktighetsregeln.

Vinstutdelning och återbetalning av villkorade aktieägartillskott beslutas normalt på årsstämman, men kan också ske under löpande år efter beslut på bolagsstämma om det, likt ovan, finns utdelningsbara vinstmedel enligt senast fastställda balansräkning och att försiktighetsregeln beaktas även här.

nyaaffarer.se