Ny trend som lönar sig Foto: Istockphoto

Ny trend som lönar sig

Publicerad 2013-01-04 09:45:00

Verktygslådan Genom att skaffa dig partners och samverka med andra företag kan du öka din budget och erbjuda marknaden ett helt annat utbud. Att jobba tillsammans är en stark trend i år.

Det blir allt vanligare för enskilda företagare, inte minst soloföretagare, att utifrån det egna företaget samverka med andra. Utan att ta några risker går det att genom nätverksmodellen erbjuda din marknad ett helt annat utbud än tidigare, vilket påverkar dina intäktsmöjligheter positivt.

Genom samverkansmodellen ökar din förmåga att mycket snabbt kunna skapa nya eller kompletterande produkter.

Nya Affärer tipsar här om nio fördelar med att arbeta i partnerskap med andra småföretagare.

  1. Genom samverkan med andra företagare sänker du dina kostnader eftersom ni är flera som går ihop om samma sak. Speciellt de fasta kostnaderna blir lägre. 
  2. Ditt och de övriga samverkande företagen får per automatik fler säljare, vilket innebär en bättre marknadsbearbetning.
  3. Det i sin tur ökar din konkurrensförmåga. Genom att dela på till exempel marknadsföringsbudget, samt möjligheten att ta del av dina partners kunder, liksom de kan ta del av dina, ökar din målgrupp och dina förtjänster.
  4. Genom att jobba tillsammans ökar din kunskap när du får ta del av dina partners strategier och kunskaper. När ni alla ”tänker” tillsammans resulterar det i nya idéer som går att omsätta mycket snabbare än tidigare. 
  5. Genom gemensam marknadsföring och försäljning får alla deltagande partners hjälp från varandra, till exempel genom att alla ”talar väl” om varandra. 
  6. Du får fler affärer eftersom du kan erbjuda dina tidigare kunder kompletterande produkter via dina partners. På så sätt ökar dina intäkter ytterligare, liksom dina partners intäkter.
  7. Du kan konkurrera bättre genom att sälja till en större målgrupp. Du kommer också att få ett större antal kunder att sälja till.
  8. Alla dessa fördelar ger dig möjlighet att expandera ditt företag snabbare än om du fortsätter helt solo. 
  9. Går det riktigt bra finns möjligheten att du och någon eller några av de övriga samverkande företagen kanske beslutar er för att slå samman företagen på riktigt. Genom partnerskapet har ni ju fått en mycket bra möjlighet att testa samarbetet. Om det håller kanske en sammanslagning gör er mycket starkare på marknaden.

Christer Fälldin