Fem råd för att inte slarva bort firmans startkapital Foto: Istockphoto

Fem råd för att inte slarva bort firmans startkapital

Publicerad 2015-10-13 13:50:00

Verktygslådan Det kan vara svårt att skaffa startkapital till företaget. Det sista du vill göra är att slarva bort merparten på sådant som inte gynnar din framtida affär. Nya Affärer har tipsen för att använda kapitalet på klokast möjliga sätt. 

Ingen ger bort pengar utan att ha ett syfte med det. Har du fått startkapital beror det på att du har lyckats övertyga en eller flera investerare om att du kommer att tillföra marknaden någonting som efterfrågas, samt att du kommer att tjäna så mycket pengar så att de får tillbaka sina pengar – och ännu mer.

Här är fem goda råd om hur du kan försäkra dig om att du använder investerarnas pengar på ett bra sätt.

1. Bygg ett väl sammansatt lag. Även om det är din idé bör du inte jobba helt själv med att utveckla den. Sätt ihop ett projektteam med olika kompetenser, och inkludera även en kund som skulle gilla din produkt. Övriga kompetenser som sannolikt är nödvändiga är försäljning eller marknadsföring, samt teknik. Att du själv skulle klara alla nödvändiga steg i att sätta en ny produkt på marknaden är osannolikt.

2. Hitta ett gemensamt mål. När du väl har fått ditt startkapital har du en begränsad tid på dig att bevisa dig för investerare samt tidiga kunder. Tre till fem månader är sannolikt en snittperiod inom vilken du måste kunna visa några konkreta framsteg. Se till att alla som du jobbar med förstår målen. Om inte alla gör det riskerar ni förbruka startkapitalet utan att nå fram till målet. 

3. Måste du göra en prototyp, se till att den blir billig. Många produkter behöver en prototyp för att omgivningen ska förstå vad den utför och vad den kommer att betyda för kunden. Se till att du engagerar en kund när du skapar prototypen, så att du inte hamnar snett. Bestäm i förväg hur lång tid det får ta att utveckla den, samt hur mycket det utvecklingsarbetet får kosta. För sannolikheten är stor att du måste göra flera prototyper. Har du fått ett startkapital bör du inte göra av med mer än 20 procent av det på olika prototyper.

4. Anlita tidiga användare för att ge dig feedback. Så fort det är möjligt bör du kontrollera att din produkt verkligen är så bra som du har trott. Innan du går vidare med fullskalig produktion och investerar mer pengar måste du ta reda på om din prototyp verkligen är bra. När du frågar några av dina tidiga användare bör du be dem ranka vad som är bra och vad som är dåligt. Utifrån svaren kan du bedöma vad du behöver utveckla vidare. Gör det i den ordning som dina testpiloter råder dig till.

5. Nu börjar du bli färdig… Gör därför om steg tre och fyra ovan åtminstone en gång, gärna två, innan du på allvar marknadsför din produkt. Har du gjort det är du på god väg att tillföra marknaden någonting som kunder är beredda att betala för. 

Christer Fälldin