Så kan du som företagare få arbetslöshetsersättning Foto: Bertil Ericsson/TT

Så kan du som företagare få arbetslöshetsersättning

Publicerad 2015-09-10 09:10:00

Verktygslådan Även som företagare kan du få arbetslöshetsersättning, men reglerna är snåriga. Huvudregeln är att det inte får förekomma någon verksamhet i ditt företag när du får ersättningen.

Precis som anställda har en egen företagare under vissa omständigheter rätt till arbetslöshetsersättning. Men då gäller särskilda regler som kommit till för att förhindra att ersättningen går till att finansiera ett företag med ekonomiska problem, eller att pengarna används som bidrag vid starten av ett nytt företag. 

Du kan bara vara berättigad till arbetslöshetsersättning om du gör ett tillfälligt uppehåll i verksamheten i företaget, eller när du har lagt ner företaget helt och hållet. Det räcker inte heller med att du själv inte jobbar i företaget, det får ingen annan heller göra under tiden som du får ersättningen. 

Om du ändå söker ersättning medan andra personer utför arbetet i företaget, måste du ”definitivt skilja” dig från verksamheten för att få pengar.

Skulle du vid något tillfälligt uppehåll i verksamheten ha fått arbetslöshetsersättning utbetald, dröjer det därefter fem år innan du kan få det igen. 

Det räcker inte heller med att du äger ett företag för att bli berättigad till ersättning. Enligt arbetslöshetsförsäkringen måste du själv arbeta i bolaget, och dessutom ha det huvudsakliga inflytandet i det.

Storleken på den ersättning du kan få som företagare baseras på den genomsnittliga inkomsten från verksamheten enligt det senaste taxeringsbeslutet. Om det skulle vara förmånligare kan du som företagare åberopa snittet av de två senaste taxeringsbesluten.

Om du lägger ner ditt företag inom två år från det att du startade det kan du få ersättning som grundar sig på den inkomst du hade av en tidigare anställning precis i anslutning till att du startade företaget. 

När du gör uppehåll, eller lägger ner ditt företag måste du anmäla dig till Arbetsförmedlingen redan från första dagen. Därefter krävs det en del dokumentation som kan vara bra att förbereda.

Du kommer att få visa bevis för att ditt företag har avregistrerats hos Bolagsverket, alternativ beslut från tingsrätten om ditt företag har gått i konkurs. Det är viktigt att också kunna dokumentera eventuella försäljningsavtal när det gäller inventarier i företaget och uppsägning av eventuellt hyreskontrakt.

Om du har sålt eller överfört ägarandelar till någon annan måste du även kunna visa det. 

Om ditt företag har haft en webbsida, måste den stängas för att du ska få arbetslöshetsersättning.

Christer Fälldin

A-kassa