Stöd till nyanlända som startar företag Foto: istockphoto

Stöd till nyanlända som startar företag

Publicerad 2016-02-18 14:27:00

Nya Affärer Många nyanlända kan fungera som egna företagare, vilket Sverige behöver i allt högre utsträckning. Därför har Svenskt Näringsliv tagit initiativ till såddfinansiering för att stödja nya företag som startas av personer som precis har kommit till Sverige.

Förutom nödvändigheten att skapa nya företag som innebär nya jobb är initiativet ett sätt att förbättra integrationen, menar organisationen.

– Många som kommer hit har idéer och engagemang, som snabbt kan omsättas i företagande, säger Pär Henriksson, ansvarig för politisk analys och strategi på Svenskt Näringsliv.

Ju fler som kan bidra till sin egen försörjning undgår också att behöva leva på bidrag, menar han. I ett längre perspektiv kan nya företag innebära ökad export till de länder som de nyanlända kommer ifrån.

– Vi tror på entreprenörskapets inneboende kraft. Vårt initiativ är vårt sätt att bidra, säger han.

Målet är att stödja initiativ och projekt som syftar till att fler nyanlända får möjlighet att starta egna företag, men stöd ges inte till enskilda företag utan till initiativ som syftar till att fler ska starta egna företag.

Varje enskilt projekt kan bara få stöd en gång och högsta möjliga stödbelopp är 250 000 kr per projekt.

Christer Fälldin