Skärpt kontroll av företag som används för bedrägerier Foto: istockphoto

Skärpt kontroll av företag som används för bedrägerier

Publicerad 2016-02-16 15:39:00

Fusk I årets deklarationsgranskning skärper Skatteverket kontrollerna av företag som fuskar med moms och kontrolluppgifter.

Syftet är att motverka främst bidragsfusk men även andra bedrägerier, enligt Rebecca Filis, verksamhetsutvecklare på Skatteverket.

– Det finns oseriösa aktörer som använder företag för att få ut pengar från skattesystemen på falska grunder. Vi skärper kontrollen av detta, säger hon.

Svaga punkter i systemet är främst där Skatteverket av olika skäl betalar ut pengar, till exempel i form av bidrag eller återbetalningar. Så är fallet vid rot- och rutbedrägerier eller återbetalningar till följd av falska kontrolluppgifter.

Även återbetalningar av moms och olika punktskatter är svaga länkar som lockar bedragare. I riktigt grova fall handlar det om fasadföretag som inte har något annat syfte än att få ut pengar, oavsett metod.

Skatteverket avsätter även mer pengar till att stoppa och motverka mer systematiskt och organiserat fusk, bland annat de bedragare som i högre utsträckning än tidigare angriper flera myndigheter samtidigt.

Förra året lämnade Brottsförebyggande rådet en rapport om felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen. Enligt rapporten visar tidigare gjorda beräkningar att 3-10 procent av de totala utbetalningarna i välfärdssystemen kan vara felaktiga, vilket skulle motsvara miljardbelopp.

Christer Fälldin