S i Stockholm vill ha fler löntagarägda företag Foto: TT

Socialdemokratiska regeringen vid krigsutbrottet 1939. Finansminister Ernst Wigforss står som nummer tre från höger.

S i Stockholm vill ha fler löntagarägda företag

Publicerad 2016-03-03 12:50:00

Nya Affärer Socialdemokraterna i Stockholm har antagit ett förslag som syftar till att öka den ekonomiska demokratin genom att möjliggöra för allt fler löntagarägda företag. Tankarna är hämtade från en skrift av Ernst Wigforss från 1920.

Förslaget finns i en rapport som skrivits av bland andra socialförsäkringsministern Annika Strandhäll. Sammankallande har varit Magnus Nilsson.

– Löntagarnas inflytande och möjlighet att påverka sin arbetsplats är en enormt viktig fråga och i en modern ekonomi tror jag vi måste presentera många nya förslag på hur detta kan bli verklighet. Diskussionen om löntagarägda företag och ökande krav på medbestämmande är fortfarande bara i sin början, säger han.

Styrelsen för Stockholms arbetarekommuns representantskap tror dock att det knappast finns något politiskt stöd för att göra ”omfattande ingrepp i äganderätten såsom löntagarfonderna eller statligt ägande kräver”.

Däremot anser man att det olika metoder för utökat ägande inom enskilda löntagarägda företag bör provas, eftersom det kan ske i liten skala utan att behöva ändra på marknadsekonomins grundläggande förutsättningar.

Tankarna i rapporten har sitt historiska ursprung i den tidigare socialdemokratiska finansministern Ernst Wigforss idéer om industriell ekonomi från 1920 där han skrev så här:

”De som arbeta, med hand och hjärna, i de ekonomiska företagen, skola ha största möjliga inflytande över dessa företags ledning, största möjliga frihet att ordna sina egna arbetsförhållanden, största möjliga ansvar för produktionens fortgång och förkovran.”

Christer Fälldin