Nytt avtal möjliggör en halv miljard i stöd till norrländska företag Foto: Fredrik Sandberg/TT

Nytt avtal möjliggör en halv miljard i stöd till norrländska företag

Publicerad 2016-02-10 10:56:00

EU-stöd Norrländska företag får helt nya finansieringsmöjligheter under de närmaste två åren, efter att Norrlandsfonden i veckan skrivit ett avtal med Europeiska Investeringsfonden, EIF, som ger möjlighet till upp emot 500 miljoner kronor i stöd. Avtalet väntas öka utlåningen med 20 procent.

Nya finansieringsmöjligheter för norrländska företag möjliggörs genom ett tvåårigt garantiavtal mellan Europeiska Investeringsfonden (EIF) och Norrlandsfonden som undertecknats i veckan.

Det är Norrlandsfonden som tagit upp ett lån som garanteras av EIF som ger möjligheterna.

– EIF ger Norrlandsfonden förstärkta möjligheter att bidra till att fler företag kan satsa för att stärka sin konkurrenskraft. Detta kommer att märkas tydligt i våra möjligheter att vara offensiva i vårt finansieringserbjudande till den målgrupp som EIF-garantin omfattar. Vi mobiliserar nu för att fler växande innovativa företag kommer att attraheras av vårt erbjudande och räknar med en ökning av utlåningen med minst 20 procent, säger Lars-Olov Söderström, vd för Norrlandsfonden.

Garantiavtalet hjälper små företag att få finansiering som behövs för att deras verksamhet ska växa, säger Jyrki Katainen, EU-kommissionens vice ordförande och ansvarig för sysselsättning, tillväxt, investeringar och konkurrenskraft.

Christer Fälldin