Handlare ser svag lönsamhet Foto: istockphoto

Handlare ser svag lönsamhet

Publicerad 2016-04-15 07:32:00

Handel De svenska handlarnas förväntningar har försämrats. Det framgår av Svensk Handels Handelsbarometer för april.

Framtidsindikatorn sjunker och landar på -15 i april, jämfört med -12 föregående månad. Till stor del beror minskningen på att synen på lönsamhet faller med 11 enheter.

Framtidsindikatorn väger samman handlarnas förväntningar på försäljningsutveckling, nyanställningar och lönsamhetsutveckling.

Två av tre handlare tror att lönsamheten i detaljhandeln som helhet kommer att minska de kommande tre månaderna. Endast 3 procent tror på ökade vinstmarginaler för branschen. Detta trots att handlarnas tro på en stabil och till viss del ökad försäljning fortsätter.

"Kostnaderna för inköp, hyror, löner och höjda arbetsgivaravgifter ökar betydligt mer än vad handlarna kan ta ut i prisökningar. Vi ser hur flera företag som exempelvis JC och Indiska brottas med lönsamhetsproblem. Vi måste ta signalerna på allvar", säger Jonas Arnberg, chefsekonom på Svensk Handel, i en kommentar.

Planerna på att anställa är fortsatt låga, endast 10 procent av handlarna planerar att nyanställa medan 23 procent planerar att dra ner på personal.

Sänkta ingångslöner skulle leda till att 43 procent av handlarna skulle anställa fler nyanlända.

Direkt