Svenska företag tror på högre räntor Foto: istockphoto

Svenska företag tror på högre räntor

Publicerad 2016-02-10 10:40:00

Räntan En majoritet av de svenska företagens tror att den svenska räntan är högre om ett år, tvärtemot Riksbankens räntebana som indikerar att reporäntan ska vara oförändrad. Det är dock klart färre företag än tidigare som tror på högre ränta.

Det framgår av Skops undersökning av ränteförväntningarna bland företag som presenterades på onsdagen.

Skops index för företagens ränteförväntningar på ett års sikt var +48,6 i februari, ned från +64,6 i december.

Indexet beräknas som skillnaden mellan dem som tror att räntorna blir högre respektive lägre om tolv månader.

57,0 procent av företagen tror på högre ränta om ett år, vilket är 13,7 procentenheter färre än i föregående mätning. 8,4 procent tror att räntan är lägre, vilket är 2,3 procentenheter fler.

"En majoritet av företagen (57 procent) tror att den svenska räntan är högre om ett år. Riksbanken har misslyckats med att övertyga företagen om sin prognos", säger Skops analytiker Örjan Hultåker i en kommentar.

Skops korta index för företagens ränteförväntningar, på tre månaders sikt, har samtidigt sjunkit till +4,1 från +15,3.

Undersökningen omfattar 600 företagare och företagsledare i privata företag med minst en anställd, och genomfördes den 1-4 februari.

Direkt